Carl Linnaeus

Carl Linnaeus (1707-1778) bedacht een systeem waarin hij de natuur in drie rijken verdeelde (stenen-, planten- en dierenrijk). Daarna deelde hij deze rijken in klassen, ordes, geslachten en soorten. Er ontstonden wetenschappelijke namen. Elke botanicus of plantenliefhebber heeft hier nu nog profijt van..

Waarom deze site

Vanwege  deze unieke indeling vond ik het leuk deze namen te verklaren. Echter sommige planten hebben per regio een andere naam. Sommige hebben wel tientallen namen. Maar gelukkig is er vaak één gangbare naam. Deze Nederlandse naam vond ik voldoende. Ik leg dus deze ene, meest gebruikte naam, uit.

Maar wetenschappers en plantenliefhebbers, en ook mensen in andere landen hebben graag duidelijkheid of ze over dezelfde soort (en) praten. Gelukkig is er het door Carl Linnaeus bedachte systeem, de Nomenclatuur. En dit is erg handig. Er is per plant maar één naam en iedereen weet welke dat is, de Wetenschappelijke naam. Deze naam bestaat uit de Geslachtsnaam (de eerste naam) en een soortnaam (de tweede naam).

Maar deze wetenschappelijke naam wil nogal eens verschillen met de door ons gebruikte Nederlandse naam. En ook elk land heeft vaak een andere naam. Vaak benadrukken die Nederlandse en buitenlandse namen andere eigenschappen van de zelfde plant.

Op deze site is dus te zien wat al deze namen betekenen. Zowel de Nederlandse namen, de wetenschappelijke namen en namen in andere talen. De Engelse, Franse, Duitse, Zweedse, Noorse en Deense naam. De Nederlandse naam is gelijk aan de Belgische naam.

Omdat deze site nooit compleet of af is staat onderaan elk artikel een invulvak om aan te geven of u vindt dat er iets niet klopt of dat u suggesties heeft. Helemaal onder aan de site staat een zogenaamde disclaimer. Hierin vertel ik het een en ander over mijn werkwijze en de copyright.