John Hill

Beroemde botanici

Een lijst met beroemde botanici denkt u? Jawel, en de meeste, op een of twee na zijn niet eens beroemd bij iedereen. Toch hebben ze stuk voor stuk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse flora. En Linnaeus dan, hoor ik u denken. Hij was inderdaad een brilliant wetenschapper die met zijn theorieën de kennis over de wereldwijde flora (en de rest van het dierenrijk) op een groter voetstuk heeft geplaatst. Hij was een groot denker en kan als geen ander de kennis die hij had overbrengen aan anderen.

Maar botanische reizen maakte hij nauwelijks. En dan komen al die andere botanici in beeld. Botanici is een te beperkte titel. Wetenschappers waren het vaak. De meeste hadden een studie gedaan, een medische studie of een studie natuurwetenschappen of iets dergelijks. Dit was gewoon in die tijd. Het specialisme botanici kwam later pas. Zij hebben de wereldzeeeën afgezeild naar andere continenten en daar plantenmateriaal verzameld

Linnaeus heeft dit materiaal lang niet allemaal gezien. Wel had hij intensief correspondentie met veel van deze botanici. Zo kwam zijn verzamelde werk Species Plantarum tot stand. Maar andere botanici publiceerde ook en hanteerde vaak ook het indelingssysteem en de nomenclatuur die Linnaeus had bedacht.

Andere botanici staan in de lijst omdat ze in een tijd leefde toen niet elke plant werd beschreven een boek publiceerde waarin wel een logische volgorde zat met beschreven planten. Of het gepubliceerde boek was zo baanbrekend dat tientallen jaren na het uitkomen ervan er nog steeds uit werd geciteerd.

Sir John Hill

 

John Hill ( ca. 1714 – 22 november 1775) was een Engelse componist, acteur, auteur en botanicus. Hij leverde bijdragen aan hedendaagse tijdschriften en voerde literaire gevechten met dichters, toneelschrijvers en wetenschappers. Hij wordt herinnerd vanwege zijn geïllustreerde botanische compendium The Vegetable System, een van de eerste werken waarin de nomenclatuur van Carl Linnaeus werd gebruikt . Als erkenning voor zijn inspanningen werd hij in 1774 door Gustav III van Zweden tot Ridder in de Orde van Vasa benoemd en noemde zichzelf daarna Sir John Hill.

Biografie

John Hill was de zoon van ds. Theophilus Hill en wordt verondersteld te zijn geboren in Peterborough : hij werd op 17 november 1714 gedoopt in de St John the Baptist Church in die stad. Hij ging in de leer bij een apotheker en na voltooiing van zijn leertijd vestigde hij zich in een kleine winkel in St Martin's Lane, Westminster . Ook reisde hij door het land op zoek naar zeldzame kruiden, met het oog op de publicatie van een hortus siccus (letterlijk betekent dit "gedroogde hortus dus een herbarium) , maar dat plan mislukte.

Hij behaalde de graad van arts aan de Universiteit van St. Andrews in een tijd dat het fortuin op een laag pitje stond, en oefende als kwakzalver , waarbij hij aanzienlijke bedragen verdiende met de bereiding van dubieuze kruiden- en groentemedicijnen. Hij stond bekend om zijn "borstbalsem van honing" en "tinctuur van bardana".

Zijn botanische werk

Zijn eerste publicatie was een vertaling van Theophrastus ' History of Stones (1746). Vanaf dat moment was hij een onvermoeibaar schrijver. Hij was redacteur van The British Magazine (1746–1750) en gedurende twee jaar (1751–1753) schreef hij dagelijks een brief, "The Inspector", voor de London Advertiser and Literary Gazette . Hij produceerde ook romans, toneelstukken en wetenschappelijke werken; en leverde een belangrijke bijdrage aan het supplement van Ephraim Chambers ' Cyclopaedia .

Van 1759 tot 1775 was hij bezig met een enorm botanisch werk, The Vegetable System (26 foliovolumes), geïllustreerd door 1.600 kopergravures en gepubliceerd (gewoon) voor achtendertig guineas , en (gekleurd) voor honderdzestig guineas. Hill's botanische werkzaamheden werden uitgevoerd op verzoek van zijn beschermheer, Lord Bute , en hij werd in 1774 beloond met de Orde van Vasa van de koning van Zweden .

Van de zesenzeventig afzonderlijke werken waarmee hij wordt gecrediteerd in de Dictionary of National Biography , zijn de meest waardevolle die welke over plantkunde gaan. Er wordt gezegd dat hij de auteur is geweest van het tweede deel van The Oeconomy of Human Life (1751), waarvan het eerste deel is geschreven door Lord Chesterfield , en Hannah Glasse 's beroemde kookboek werd over het algemeen aan hem toegeschreven (zie Boswell , uitg. Heuvel , iii. Samuel Johnson zei over hem dat hij "een ingenieus man was, maar geen waarachtigheid bezat". Zie een kort verslag van het leven, de geschriften en het karakter van wijlen Sir John Hill (1779), dat zich voornamelijk bezighoudt met een beschrijvende catalogus van zijn werken; ook Temple Bar (1872, xxxv. 261–266).

John Hill's vaak provocerende en grove geschriften brachten hem in veel ruzies, zowel op het gebied van de wetenschap als op dat van de literatuur.

Royal Society

Tijdens de jaren 1740, en vooral in 1746-1747, woonde Hill vele bijeenkomsten van de Royal Society bij, en presenteerde daar de resultaten van verschillende van zijn studies, zowel op het gebied van de plantkunde (over de voortplanting van mos), geneeskunde (een chirurgische ingreep) om een ​​naald uit de buikwand van een man te verwijderen) en geologie-chemie (over de oorsprong van de kleur van de saffier , over chrysocolla , over een alternatief voor Windsor-leem voor het maken van brandwerende stenen). Zijn werken Over de manier waarop mossen worden gezaaid en Over Windsor-leem verschenen in het tijdschrift van de Royal Society, de Philosophical Transactions.

Op basis van deze bijdragen hoopte Hill blijkbaar tot Fellow van de Royal Society te worden gekozen. Bovendien had hij de steun van verschillende leden van de Royal Society: de botanicus Peter Collinson , de arts en wetenschapper William Watson , en de antiquair William Stukeley . Bovendien had Hill banden met belangrijke edelen: John Montagu, 2de Hertog van Montagu en Charles Lennox, 2de Hertog van Richmond , ook Fellows van de Royal Society; en Sir Thomas Robinson , gouverneur van Barbados en antiquair. Ondanks Hill's verdiensten als wetenschapper (in een tijd waarin veel Fellows geen wetenschappelijke achtergrond hadden) en zijn relaties, bleef zijn verkiezing tot Fellow uit.

Teleurgesteld door het, naar zijn mening, gebrek aan wetenschappelijke normen van de Royal Society, begon Hill de Society te bekritiseren. In december 1749 begon hij anonieme, kritische recensies te schrijven van enkele artikelen die in de Philosophical Transactions waren gepubliceerd . Bovendien begon Hill in januari 1750 een campagne van kritiek en spot tegen de Royal Society en haar president, Martin Folkes , door onder een alias een verhandeling te publiceren met de titel Lucina sine concubitu. Een brief, nederig gericht aan de Royal Society; Waarin door het meest onbetwistbare bewijs, ontleend aan rede en praktijk, wordt bewezen dat een vrouw zwanger kan worden en naar bed kan worden gebracht, zonder enige omgang met de man . Onder de valse naam Abraham Johnson, een arts en vroedvrouw, beweerde Hill gevallen te hebben waargenomen waarin vrouwen zwanger waren geworden zonder enige vorm van seksuele relatie met een man te hebben gehad.

Eerbetoon

Het plantengeslacht Hillia is door Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) naar hem vernoemd.

Publicaties

 • General Natural History (1748 - 1752)
 • Lucine sine concubitu: een brief gericht aan de Royal Society (1750)
 • Een proefschrift over koninklijke verenigingen (1750)
 • Overzicht van de werken van de Royal Society of London (1751)
 • The Oeconomy of Human Life 2 (1751)
 • Een geschiedenis van de Materia Medica
 • "The Inspector" dagelijkse column in de London Advertiser and Literary Gazette: Een groot deel van Hill's aandeel in de Papieren Oorlog van 1752–1753 werd in deze column uitgevoerd (1751–1753)
 • De brutale (1752)
 • Brieven van de inspecteur aan een dame met de echte antwoorden (1752)
 • Hill, John in: Cyclopaedia, of een universeel woordenboek van kunst en wetenschappen, supplement (1753 diverse artikelen)
 • Urania: of een compleet beeld van de hemel; Bevat de oude en moderne astronomie, in de vorm van een woordenboek: geïllustreerd met een groot aantal cijfers ...(1754)
 • Useful Family Herbal, een werk bedoeld voor algemeen gebruik, begrijpelijk voor iedereen, en berekend voor zowel amusement als instructie (1754)
 • Gedachten over God en de natuur (1755)
 • Brittish Herbal (1756-1757)
 • Eden, or Compleat Body of Gardening (redacteur 1757)
 • Hill, John (1758), Schetsen van een systeem voor groenteproductie (1758)
 • Hill, John (1759), De deugden van honing bij het voorkomen van veel van de ergste aandoeningen (1759)
 • Exotic Botany (1759)
 • Hill, John (1759–1775),The Vegetable System(26 tekstdelen in folio 1759-1775)
 • Vol. I (1759) (Octavo-editie 1759)
 • Flora Brittanica (1960)
 • Vol. II Deel I (1761)
 • Vol. II, deel II (1761)
 • Vol. III (1761)
 • Vol. IV (1762)
 • Vol. V (1763)
 • Hortus Keweensis (1768)<
 • Herbarium Britannicum (1769-1770)
 • The construction of timber from its early growth (1770)
 • Useful Family Herbal 2e editie (1770)
 • 4e druk, met toevoegingen (1771)
 • Exotic Botany 2e editie (1772)
 • A decade of curious insects (1773)
 • Hypochondrie Een praktische verhandeling (1776)

Bronnen

Dit artikel is samengesteld uit meerdere Wikipagina's, andere websites en publicaties uit boeken e.d.

De gebruikte Wikipagina's zijn:

 • De Engelse Wikipagina over Hill
 • De Duitse Wikipagina over Hill
 • De Franse Wikipagina over Hill