Christian Hendrik Persoon

Beroemde botanici

Een lijst met beroemde botanici denkt u? Jawel, en de meeste, op een of twee na zijn niet eens beroemd bij iedereen. Toch hebben ze stuk voor stuk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse flora. En Linnaeus dan, hoor ik u denken. Hij was inderdaad een brilliant wetenschapper die met zijn theorieën de kennis over de wereldwijde flora (en de rest van het dierenrijk) op een groter voetstuk heeft geplaatst. Hij was een groot denker en kan als geen ander de kennis die hij had overbrengen aan anderen.

Maar botanische reizen maakte hij nauwelijks. En dan komen al die andere botanici in beeld. Botanici is een te beperkte titel. Wetenschappers waren het vaak. De meeste hadden een studie gedaan, een medische studie of een studie natuurwetenschappen of iets dergelijks. Dit was gewoon in die tijd. Het specialisme botanici kwam later pas. Zij hebben de wereldzeeeën afgezeild naar andere continenten en daar plantenmateriaal verzameld

Linnaeus heeft dit materiaal lang niet allemaal gezien. Wel had hij intensief correspondentie met veel van deze botanici. Zo kwam zijn verzamelde werk Species Plantarum tot stand. Maar andere botanici publiceerde ook en hanteerde vaak ook het indelingssysteem en de nomenclatuur die Linnaeus had bedacht.

Andere botanici staan in de lijst omdat ze in een tijd leefde toen niet elke plant werd beschreven een boek publiceerde waarin wel een logische volgorde zat met beschreven planten. Of het gepubliceerde boek was zo baanbrekend dat tientallen jaren na het uitkomen ervan er nog steeds uit werd geciteerd.

Christian Hendrik Persoon

Christian Hendrik Persoon (geboren Stellenbosch, 1 februari 1761 ; † 16 november 1836 in Parijs ) was een mycoloog (wetenschap van paddestoelen/schimmels) en botanicus. Hij wordt wel beschouwd als de 'vader van de systematische mycologie' en is volgens een publicatie van C.G. Loyd uit 1924 het grootste genie op dit gebied.

Biografie

Persoon stamde af van Nederlandse en Duitse voorouders en werd in 1761geboren in Stellenbosch Zuid-Afrika, als derde kind van een geïmmigreerde Pommerse vader en een Nederlandse moeder, en stierf in 1836 in armoede in Parijs. Veel omtrent Persoon is verloren gegaan met de tijd. Op 12-jarige leeftijd werd hij op 14 augustus 1775 toegelaten tot de Latijnse school in Lingen en in 1780 ingeschreven aan de universiteit. Als student ontmoette hij Alexander von Humboldt (hij was een Pruisische natuurvorser en ontdekkingsreiziger en volgens de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) was Humboldt de belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden) in Göttingen. Zijn interesse in botanie en mycologie bracht hem naar de universiteit van Leiden (Nederland) en Göttingen (Duitsland). In 1799 ontving Persoon zijn Ph.D van de 'Deutsche Akademie der Naturforscher' in Erlangen, alwaar hij al alom bekendstond om zijn werk in de classificatie van schimmels. In 1800 werd hij verkozen tot corresponderend lid van de Göttingen Academie van Wetenschappen en in 1809 van de Beierse Academie van Wetenschappen.

De oorsprong van Persoons botanische interesse is onbekend. Het vroegste van zijn werken was Abbildungen der Schwämme (Illustraties van de schimmels), gepubliceerd in drie delen, in 1790, 1791 en 1793. In 1794 introduceerde Persoon de term lirella voor de gegroefde ascomata van het korstmosgeslacht Graphis. Tussen 1805 en 1807 publiceerde hij twee delen van zijn Synopsis plantarum , gearchiveerd op 20 mei 2011 bij de Wayback Machine , een populair werk dat 20.000 soorten van alle soorten planten beschrijft. Maar zijn baanbrekende werk lag op het gebied van de schimmels, waarvoor hij verschillende werken publiceerde, te beginnen met de Synopsis methodica fungorum (1801); het is het uitgangspunt voor de nomenclatuur van de Uredinales , Ustilaginales en de Gasteromycetes . Persoon beschreef veel polypore- soorten; de meeste kwamen uit zijn eigen collecties in Midden-Europa, terwijl verschillende andere tropische soorten naar hem werden gestuurd uit collecties gemaakt door de Franse botanicus Charles Gaudichaud-Beaupré tijdens zijn reis rond de wereld. Deze laatste schimmels behoren tot de eerste tropische polyporiën die ooit zijn beschreven. In 1815 werd Persoon verkozen tot corresponderend lid van de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen.

Persoon was een productief auteur van nieuwe schimmelsoorten, nadat hij 2269 in zijn carrière formeel had beschreven

Hij verhuisde in 1802 naar Parijs , waar hij de rest van zijn leven doorbracht met het huren van een bovenverdieping van een huis in een arm deel van de stad. Hij was blijkbaar werkloos, ongehuwd, straatarm en een kluizenaar, hoewel hij correspondeerde met plantkundigen in heel Europa. Vanwege zijn financiële problemen stemde Persoon ermee in zijn herbarium aan het Huis van Oranje te schenken , in ruil voor een passend pensioen voor het leven

Persoon heeft de systematiek van schimmels, opgericht door Carl Linnaeus, ingrijpend herzien en uitgebreid . Samen met zijn tijdgenoot Elias Magnus Fries wordt hij beschouwd als de vader van de moderne mycologie. Een belangrijke nomenclatuurlijke prestatie was zijn vaststelling van de ondersoort als rang. Zijn Synopsis Methodica Fungorum (1801) is een episch werk over de systematiek van schimmels en werd door Corda als het 'gouden boek' van zijn tijd beschouwd.

Persoons waardevolle herbarium, dat specimens van veel soorten omvat, werd in 1825 door de Nederlandse regering aangekocht voor een bedrag van 800 gulden, en is opgenomen in de collectie van het Nationaal Herbarium Nederland in Leiden, samen met een belangrijke verzameling van zijn correspondentie met wetenschappers uit dezelfde periode.

Hij stierf volkomen verarmd in Parijs.

Publicaties

  • Observationes mycologicae (1795–1799)
  • Synopsis methodica Fungorum (1801)
  • Synopsis plantarum (1805–1807), een populair werk waarin 20.000! plantensoorten werden beschreven.
  • Mycologia Europaea (1822–1828)
  • Hij werkte mee aan het mycologische deel van Carl Linnaeus ' Species plantarum 3 en hielp de Linneaanse methode populair te maken in de mycologie.

Eerbetoon

JJames Edward Smith noemde ter ere van hem het geslacht Persoonia van de plantenfamilie Proteaceae .

De schimmelgeslachten Persooniana Britzelm. en Persooniella Syd. zijn naar hem vernoemd.

Het tijdschrift mycologische tijdschrift Persoonia , dat sinds 1959 verschijnt, is naar hem vernoemd.

Inheemse flora

De volgende soorten die in Nederland voorkomen zijn door hem beschreven:

Bronnen

Dit artikel is samengesteld uit meerdere Wikipagina's, andere websites en publicaties uit boeken e.d.

De gebruikte Wikipagina's zijn: