Friedrich August Marschall von Bieberstein

Beroemde botanici

Een lijst met beroemde botanici denkt u? Jawel, en de meeste, op een of twee na zijn niet eens beroemd bij iedereen. Toch hebben ze stuk voor stuk een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse flora. En Linnaeus dan, hoor ik u denken. Hij was inderdaad een brilliant wetenschapper die met zijn theorieën de kennis over de wereldwijde flora (en de rest van het dierenrijk) op een groter voetstuk heeft geplaatst. Hij was een groot denker en kan als geen ander de kennis die hij had overbrengen aan anderen.

Maar botanische reizen maakte hij nauwelijks. En dan komen al die andere botanici in beeld. Botanici is een te beperkte titel. Wetenschappers waren het vaak. De meeste hadden een studie gedaan, een medische studie of een studie natuurwetenschappen of iets dergelijks. Dit was gewoon in die tijd. Het specialisme botanici kwam later pas. Zij hebben de wereldzeeeën afgezeild naar andere continenten en daar plantenmateriaal verzameld

Linnaeus heeft dit materiaal lang niet allemaal gezien. Wel had hij intensief correspondentie met veel van deze botanici. Zo kwam zijn verzamelde werk Species Plantarum tot stand. Maar andere botanici publiceerde ook en hanteerde vaak ook het indelingssysteem en de nomenclatuur die Linnaeus had bedacht.

Andere botanici staan in de lijst omdat ze in een tijd leefde toen niet elke plant werd beschreven een boek publiceerde waarin wel een logische volgorde zat met beschreven planten. Of het gepubliceerde boek was zo baanbrekend dat tientallen jaren na het uitkomen ervan er nog steeds uit werd geciteerd.

Friedrich August Marschall von Bieberstein

Baron Friedrich August Marschall von Bieberstein (30 juli 1768 - 28 juni 1826). Hij was een vroege ontdekkingsreiziger van de flora en archeologie van het zuidelijke deel van het keizerlijke Rusland , inclusief de Kaukasus en Novorossiya . Hij stelde de eerste uitgebreide floracatalogus van de Krim-Kaukasische regio samen.

Geschiedenis


Friedrich Marschall von Bieberstein was de zoon van een kolonel uit Württemberg 'Conrad Otto Christoph Freiherr Marschall von Bieberstein' (17 maart 1726 - 25 mei 1796), en zijn vrouw 'Johanna Theresia Henriette' geboren Wolf uit Ludwigsburg (21 december 1738 – 1783). Ze trouwden op 21 september 1761.

De familie 'Marschall von Bieberstein' vindt zijn oorsprong meer dan 800 jaar terug in de regio die tegenwoordig Saksen heet in Oost-Duitsland. De huidige familienaam is afgeleid van kasteel Bieberstein bij Dresden . Hij had drie broers, Carl Wilhelm Marschall von Bieberstein (1764-1817), die vanaf 1792 in Baden werkte en in 1800 president werd van de staatsraad, en in 1806 deel uitmaakte van de staatsraad (bekend als de Geheimrat in Duitsland) en in 1809 minister van Binnenlandse Zaken van Baden en tenslotte in 1811 een gezant in Stuttgart , en Ernst Franz Ludwig Marschall von Bieberstein (1770-1834), eerste minister ( staatsminister ) van het hertogdom Nassau tussen 1806 en 1834. Alle drie de broers waren afgestudeerd aan de 'Carl's High School' (Hohe Carls-Schule) in Stuttgart.

Biografie


Friedrich August begon een carrière in het leger, maar werkte daarna voor prins Kraft Ernest van Oettingen-Wallerstein in Wenen . Vervolgens verhuisde hij naar Laşi  (Roemenië), waar hij diende als secretaris van graaf Michail Kakhovsky.

In 1793 werd Von Bieberstein adjudant van Kakhovsky en werd hij naar de Krim gestuurd . Kort daarna ontmoette hij zijn mede-Duitse natuuronderzoeker Peter Simon Pallas (bij vogelliefhebbers o.a bekend van de  Pallas' boszanger (Phylloscopus proregulus), die zijn interesse in natuurlijke historie en plantkunde stimuleerde. Vervolgens verzamelde hij exemplaren terwijl hij door de Kaukasus reisde. Hij was vooral grondig in de stad 'Karassu Bazar' (nu Bilohirsk genoemd op de Krim). In het voorjaar van 1794 verzamelde hij exemplaren rond Sebastopol.

In 1795 reisde hij naar Sint-Petersburg en werd (door keizerin Catharina II de Grote ) met de binnenvallende Russische troepen naar Perzië gestuurd . Hij verkende de westelijke oever van de Kaspische Zee . Hij verzamelde onderweg veel herbariumspecimens. Hij publiceerde in 1798 een verslag van zijn reis in het Frans "Tableau des Provinces situées sur la côte occidentale de la mer Caspienne entre les fleuves Terek et Kour" (en in het Duits in 1800 ) (en in het Engels in 1807) die veel botanische informatie bevatte, waaronder 74 nieuwe soortbeschrijvingen. Hij tekende in 1796 ook een archeologische kaart van het Taman-schiereiland. Nu opgeslagen bij de afdeling Sint-Petersburg van de archieven van de Russische Academie van Wetenschappen. De plotselinge dood van keizerin Catharina maakte in 1796 een einde aan de Perzische campagne en Von Bieberstein ging naar Moskou.

In 1798 ondernam hij een tweede reis naar de Kaukasus, waarbij hij de noordelijke en oostelijke delen van de bergen in detail verkende.

In 1799 werd Von Bieberstein benoemd tot staatsraadslid (bekend als 'directeur van het Zijdehuis'), verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zijderupsteelt in Zuid-Rusland, waardoor hij voldoende ideale kansen kreeg om rond te reizen in de regio. regio en zette zijn botanische studies voort en voegde toe aan zijn collectie.

Tussen 1802 en 1805 maakte hij zijn derde en vierde reis naar de Kaukasus naar Georgië , waar hij de regio verkende terwijl hij in Tbilisi was gestationeerd . Hij werd vergezeld door graaf Mussin Poesjkin.

In 1804 stuurde de Russische regering hem op een wetenschappelijke missie naar Duitsland en Frankrijk. Hij bestudeerde de exemplaren uit het 'Nabije Oosten' in het herbarium van Tournefort in Parijs.

Later in 1804 trouwde Von Bieberstein met een Finse vrouw genaamd Miss Maria Kristina Klick (1785- ?) en samen verhuisden ze naar Marefa (ook bekend als Marfopol'ye).

Al snel daarna begon hij met het publiceren van de 'Flora Taurico Caucasica' (van 1808 tot 1819). De twee boekdelen bevatten de beschrijvingen van 2.322 soorten spermatofyten uit de Kaukasus, afkomstig van zijn verschillende reizen. In 1819 publiceerde hij een aanvullend deel, waarin zijn later ontdekte exemplaren van de regio's werden beschreven. De boeken maken gebruik van het nieuwe Linneaanse classificatiesysteem.

Von Bieberstein bleef de rest van zijn leven in Marefa en ontwikkelde boomgaarden in 'Penz' en Poltava en hield toezicht op de militaire farmaceutische tuinen van Oekraïne .

In 1810 publiceerde hij een werk met illustraties van Zuid-Russische planten getiteld 'Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis', waarin 50 van zijn eigen handgekleurde gravures te zien zijn.

Na zijn dood werden zijn ongeveer 10.000 exemplaren! van zijn uitgebreide plantencollectie in 1828 geschonken aan de Russische Academie van Wetenschappen . Het was gehuisvest in Sint-Petersburg. Het is momenteel in het bezit van het Komarov Botanisch Instituut . De belangrijke collectie werd meer dan honderd jaar bewaard in een niet-beschikbare staat, en werd eind jaren zestig samengesteld en toegankelijk gemaakt voor botanische geleerden.

Eerbetoon

Bieberstein heeft vele onderscheidingen ontvangen, waaronder het behoren tot de Orde van Sint-Vladimir

Bieberstein wordt erkend als de wetenschappelijke autoriteit voor 1.695 plantentaxa.

Het geslacht Biebersteinia (de) van de familie Biebersteiniaceae werd naar hem vernoemd door de Duitse botanicus Christian Friedrich Stephan (es) .

De volgende soorten zijn naar hem vernoemd:

 • Alsine biebersteinii (pt) Rupr.
 • Anthemis biebersteiniana K.Koch
 • Astragalus biebersteinii (es) Bunge
 • Astrantia biebersteinii (sv) Fisch. & CAMey.
 • Campanula biebersteiniana C.A.Mey.
 • Cerastium biebersteinii in de botanische tuin van Krefeld ( Duitsland )
 • Verbascum marschallianum (sv) in de Wolga- regio
 • Cerastium biebersteinii DC.
 • Carlina biebersteinii Bernh. ex Hoornem.
 • Chaerophyllum biebersteinii (sv) Lag. ex Zoet
 • Cirsium biebersteinii (es) Kharadze (nl)
 • Colchicum biebersteinii Rouy
 • Crambe biebersteinii Janka
 • Cuspidaria biebersteinii Rupr.
 • Galium biebersteinii Ehrend.
 • Gentianella biebersteinii (sv) ( Bunge ) Holub
 • Haplophyllum biebersteinii Spach
 • Koeleria biebersteinii (sv) MGKalen.
 • Linaria biebersteinii (sv) Besser
 • Linum biebersteinii Spreng.
 • Oenanthe biebersteinii Simon
 • Onobrychis biebersteinii (sv) Širj. (es)
 • Paeonia biebersteiniana Rupr.
 • Poa biebersteinii (ru) Pojark.
 • Senecio biebersteinii Grecescu
 • Solenanthus biebersteinii (sv) DC.
 • Trifolium biebersteinii (sv) Boiss.
 • Trinia biebersteinii (zv) Fedor. (es)
 • Tulipa biebersteiniana Schult.f.
 • Verbascum marschallianum (sv) Ivanina (cy) en Tzvelev
 • Veronica Biebersteinii Hassk.
 • Zingeria biebersteiniana ( Claus ) PASmirn.

Publicaties

 • Tabel van de provincies gelegen aan de westkust van de Kaspische Zee, tussen de rivieren Terek en Kour (Sint-Petersburg, 1798)
 • Flora taurico-caucasica, exhibens roerpes phaenogamas, in Chersoneso taurica et regionibus caucasicis sponte crescentes ( Charkov , drie delen, 1808-1819).
 • Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis, praesertim Tauriae et Caucasi, iconibusscriptionibusque illustrata (Charkov, 1810).

Inheemse flora

De volgende soorten die in Nederland voorkomen zijn door hem beschreven: 

Bronnen

Dit artikel is samengesteld uit meerdere Wikipagina's, andere websites en publicaties uit boeken e.d.

De gebruikte Wikipagina's zijn:

 • De Engelse Wikipagina over Bieberstein
 • De Duitse Wikipagina over Bieberstein
 • De Franse Wikipagina over Bieberstein