Akkervergeet-mij-nietje

Algemeen

Er minstens 7 Vergeet-mij-nietjes (Myosotis) in het wild voor in Nederland:

De Determinatie hiervan is niet simpel. Een goede flora is in dit geval echt nodig.  Bekijk je deze plantjes van dichtbij (meestal met een loepje) dan valt meteen op dat ze zo vlakbij wel heel dicht behaard overkomen. Dit klopt want alle Vergeet-mij-nietjes behoren tot de Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae).

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Akker geeft de suggestie dat dit plantje specifiek op (boeren) akkers te vinden. Niets is minder waar. Akker vergeet-mij-nietje stelt gewoon minder eisen aan de bodemsamenstelling. Verder dient het woord Akker puur ter onderscheid van andere soorten vergeet-mij-nietjes.

Het woord vergeet-mij-nietje kent een lange geschiedenis met meerdere verklaringen. De naam komt in vele talen terug. O.a in het Duitse vergiss mein nicht , het Engelse forget-me-not, het Spaans nomeolvides, het Italiaans nontiscordardimé, het Poolse niezapominajki, het Chinese (vereenvoudigd Chinees :勿忘草) pinyin : wùwàngwǒ ), het Deense forglemmige etc. De volgende uitleg verschilt per streek/land/site/boek etc.

 • Eerst is er het bekende middeleeuwse sprookje: In de Middeleeuwen was eens een ridder met zijn geliefde langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje bloemen viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water. Terwijl hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep "Vergeet mij niet". Deze bloem is verbonden met romantiek en tragiek en werd vaak door vrouwen gedragen als teken van trouw en oneindige liefde.
 • Vergeet-mij-nietjes worden/werden vaak weggegeven als teken van liefde en loyaliteit, meestal van mannen aan vrouwen, omdat de blauwe bloemen in het volksgeloof doen denken aan de ogen van pas verliefde mensen.
 • De naam Vergeet-mij-nietje werd vroeger gebruikt met als reden voor het het snelle vergankelijke karakter van de bloemen en het gemakkelijke afbreken ervan, wat vergeleken werd met de trouweloosheid die mensen zouden zijn.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • English: Field Forget-me-not, Rough Forget-Me-Not
 • Français: Myosotis des champs
 • Deutsch: Ackervergißmeinnicht
 • Espanõl: Miosotis de los campos
 • Italiano: Nontiscordardimè dei campi
 • Svenska: Åkerförgätmigej
 • Norsk: Åkerminneblom
 • Dansk: Mark-forglemmigej

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen: 

 1. Field Forget-me-not is eigenlijk het zelfde als bij ons.
 2. Rough Forget-Me-Not. Dit vertaal je met ruw vergeet-mij-nietje. Het kan een verwijzing zijn dat alle vergeet-mij-nietjes Ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) zijn of het is een (foute) verwijzing naar het Ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima), een heel ander plantje dus!

Voor de verspreiding van Akkervergeet-mij-nietje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam Myosotis des champs Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Ackervergißmeinnicht. Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Akkervergeet-mij-nietje in Duitsland zie deze kaart.

Er zijn twee Spaanse namen:

 1. Miosotis: Dit is gewoon de algemene wetenschappelijke naam voor Vergeet-mij-nietje.
 2. No me olvides betekent "vergeet mij niet".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Nontiscordardimè dei campi. Dit is de Italiaanse benaming voor de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam Åkerförgätmigej is de Zweedse benaming voor de Nederlandser naam, Akker vergeet-mij-nietje.

Voor de verspreiding van Akkervergeet-mij-nietje in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Åkerminneblom: Åker betekent"akker" en Minne "geheugen" en Blom natuurlijk "bloem".

De Deense naam is  Mark-forglemmigej: Mark betekent "akker" en Forglemmigej "vergeet mij niet". 

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en mergel, zelden op veen).

Groeiplaats
Bermen, zandige dijken, steile hellingen, omgewerkte grond, waterkanten (langs weidesloten), afgravingen, braakliggende grond, drooggevallen zandplaten, zeeduinen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), plantsoenen, akkers, tuinen, perken, kapvlakten, open struwelen, bosranden en bossen (lichte loofbossen op kalkhoudende grond). Als akkerplant staat dit Vergeet-mij-nietje vooral tussen graan, zowel op zandige als op kleiige grond. Bemesting en wisseling van gewas verdraagt het veel beter dan andere eenjarige vergeet-mij-nietjes.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar minder algemeen in het Waddengebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde delen op het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Nieuw-Zeeland.

Verspreiding Akkervergeet-mij-nietje

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten