Akkerkers

Algemeen

Zelfs voor een kers is deze soort zeer algemeen. Ondanks klimaatverandering, gif, andere biotoop etc. is Akkerkers zelfs toegenomen in Nederland. Akkerkers bloeit in Juni tot en met September.

Er zijn minstens 5 soorten Waterkers (Rorippa) dus een goede flora biedt uitkomst. De volgende soorten komen voor in Nederland: 

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Akker geeft aan dat deze soort Kers niet zo veel eisen stelt aan de bodem waar hij groeit. Maar het is ook ter onderscheid van de andere soorten Kers die in Nederland voorkomen.

De naam Kers komt uit het oud Germaans. Het woord komt van Kresse/Kras wat een "lekkernij" betekent. De plant werd veel gegeten.

Namen in andere talen

  • English: Creeping Yellow-cress
  • Français: Rorippe des forêts
  • Deutsch: Wilde Sumpfkresse
  • Espanõl: Oruga palustre
  • Italiano: Crescione radicino
  • Svenska: Strandfräne
  • Norsk: Vegkarse
  • Dansk: Vej-Guldkarse

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (pionier) op natte tot vochtige, voedselrijke, meestal omgewerkte grond (zand, zavel, klei of stenige plaatsen).

Groeiplaats
Waterkanten (droogvallende rivieroevers en kribben), akkers, grasland (weiland in uiterwaarden), bouwterreinen, bermen (kanaalbermen), ruderale plaatsen, recreatieterreinen en braakliggende grond. Onder andere in de aardbeienteelt kan het een lastig onkruid zijn. Akkerkers is lastig te bestrijden, omdat een heel klein stukje wortel dat achterblijft in de grond weer uitgroeit tot een volwaardige plant.

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Plaatselijk algemeen. Het meest in de Maasvallei.

Wallonië
Algemeen in Brabant. Elders vrij zeldzaam.

Wereld
Noord-Amerika en Europa. In Europa noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. Ingeburgerd op een paar plaatsen in Nieuw zeeland en Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Akkerkers

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten