Mentha arvensis - põldmünt Keila


Algemeen

Zoals alle Muntplanten ruikt ook Akkermunt heerlijk maar in tegenstelling tot al die andere soorten heef Akkermunt alleen maar kransen met bloemen maar aan de top geen schijnaar met bloemen. Je ziet alleen maar kruisgewijze stengelbladeren. Muntsoorten zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarneming.nl laat verschillen zien tussen Water-, Krans- en Akkermunt en Polei. Akkermunt bloeit in Juli tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Akker wil eigenlijk alleen maar zeggen dat deze plant geen bijzondere bodemsamenstelling nodig heeft. Hij kan overal worden waargenomen. Ook dient het woord Akker ter onderscheid van andere Muntsoorten.

Munt is waarschijnlijk een vertaling uit het Grieks (Mentha). De verklaring is dan ook bij de wetenschappelijke naam te vinden te vinden.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Boerebalsem
 • English: Corn mint
 • Français: Menthe des champs
 • Deutsch:Acker-Minze
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Menta campestre comune
 • Svenska: Åkermynta
 • Norsk: Åkermynte
 • Dansk: Ager-mynte

Verklaring Buitenlandse namen

In alle talen wordt deze plant Akkermunt genoemd. De volledige verklaring staat bij de Nederlandse naam

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Voor de verspreiding van Akkermunt in Engeland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Akkermunt in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Akkermunt in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, open tot grazige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (op de meeste grondsoorten). Meestal op plaatsen met een wisselende waterstand.

Groeiplaats
Bermen, grasland (weiland en hooiland), heide (afgeplagde plekken op drassige leemgrond), waterkanten (droogvallende oevers van vennen en greppels), bossen (langs natte paden in loofbossen), verslempte akkers en tuinen (moestuinen).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, in Flevoland en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de Maasvallei, de Leemstreek en de lagere delen van de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Gematigde en koudere delen van het noordelijk halfrond. Ingeburgerd in Zuidoost-Azië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Akkermunt

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten