Herniaria hirsuta cinerea


Algemeen

Behaard breukkruid is in Nederland nog altijd zeer zeldzaam, vooral in de stedelijke gebieden. In tegenstelling tot het Kaal breukkruid (Herniaria glabra) dat je tegenwoordig in diverse steden veel meer tegenkomt. Ook is deze plant een exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant). Maar ondanks het feit dat het een exoot is komt hij (zoals gezegd) niet veel voor in Nederland in vergelijking met sommige andere exoten. Behaard en Kaal breukkruid zijn de enige familieleden van de Breukkruiden die in Nederland voorkomen. Kaal breukkruid bloeit in Mei tot en met Oktober

Verklaring Nederlandse naam

Behaard is een vertaling van het tweede deel van de wetenschappelijke naam en betekent dus "bezet met haren". Zowel de stengel als de stengelbladeren zijn (dicht) bezet met haren. Dit ter onderscheid van het veel algemenere Kaal breukkruid (Herniaria glabra).

Dit plantje werd vroeger als medicijn gegeven bij een hernia. De Nederlandse naam is dan ook afgeleid van de wetenschappelijke naam. Herniaria beteken "breuk".

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Hairy Rupturewort
  • Français: Herniaire velue
  • Deutsch: Behaartes bruchkraut
  • Espanõl: herniaria pelosa
  • Italiano: Erniaria irsuta
  • Svenska: Luddknytling
  • Norsk: Lodnebrokurt
  • Dansk: Håret Brudurt

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hairy Rupturewort. Dit betekent "harig breukkruid". Dus bladeren en stengel (dicht) bezet met haren. Breuk duidt op het gebruik als medicijn o.a. bij botbreuken. Wort wordt over het algemeen in het Engels gebruikt voor een plant die geneeskrachtige werkingen heeft of waardevol is als voedsel.

Voor de verspreiding van Behaard breukkruid in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Herniaire velue. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Behaartes bruchkraut. Dit is de letterlijke vertaling van de Nederlandse naam

Voor de verspreiding van Behaard breukkruid in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Herniaria pelosa. Dit betekent ook Harig breukkruid net als de Franse naam.

De Italiaanse naam is Erniaria irsuta. Ook dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is Luddknytling. Knytlingnbetekent "bindend/knopend", wat weer duidt op het gebruik bij botbreuken of de vorm van de plant, een of meerdere knopen. Het woord Ludd betekend "fijn behaard". Behaard zeker maar dan wel bezet met stijve haren.

Voor de verspreiding van Behaard breukkruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Lodnebrokurt. Lodtne komt van van het Oud -Deense lothæn en dit is weer verbasterd tot het Noorse loðinn/ lodden dat "dicht begroeid met gras" betekent wat natuurlijk weer verwijst naar het harig karakter van de plant. Brok betekent "kapot/gebroken" en Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid". 

De Deense naam is Håret Brudurt Håret betekent "behaarde". Brud betekent "breuk", gerelateerd aan het Noorse werkwoord bryde dat "breken" betekent. En Ört/eurt/urt is weer de Scandinavische term voor "kruid".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke, kalkarme, iets zure zandgrond of op stenige plaatsen.

Groeiplaats
Langs spoorwegen (spoorwegterreinen), akkers (akkers en akkerranden), moestuinen, bermen (zandige wegbermen), zandige of rotsachtige plaatsen langs de kust, tussen straatstenen en stenige, braakliggende grond.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam ingeburgerd, met name in stedelijke gebieden. Ingeburgerd tussen 1975 en 1999.

Vlaanderen
Tegenwoordig alleen nog zeer zeldzaam in stedelijke omgeving. Sterk afgenomen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in Brabant en in het zuidoosten van de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu in West-Azië, Noord-Afrika, Zuid-Europa, Midden-Europa, West-Europa, Australië en Noord-Amerika. Noordelijk tot in Nederland en België.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreidingskaart Behaard breukkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's