Bieslook

Algemeen

Natuurlijk kent iedereen Bieslook. Bijna in iedere keuken en in iedere (heem)tuin) is dit kruid te vinden. In Nederland was de soort oorspronkelijk vrij zeldzaam en beperkt tot het rivierengebied, maar is door cultivering als sierplant of keukenkruid overal verwilderd en ingeburgerd en wordt nu op tal van plaatsen waargenomen. Bieslook bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen in minstens 6 soorten Look (Allium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Bies heeft te maken dat de pollen lijken op pollen gras die aan de oevers groeien. Maar Bieslook is absoluut geen familie van de grassen.

Voor het woord Look kon ik geen goede verklaring vinden.

Namen in andere talen

  • English: Chives
  • Français: Civette
  • Deutsch: Schnittlauch
  • Espanõl: cebollino
  • Italiano: Aglio alpino
  • Svenska: Gräslök
  • Norsk: Graslauk
  • Dansk: Pur-Løg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Chives. Chives komt van het Franse woord Cive/Chivette. Dit is weer een verbastering van het woord Cepa dat uit het Latijn komt en "ui" betekent. De ui is ook een onderdeel van de Look-soort. Ciboulette is ook een (zeer indirecte) verbastering van het Latijnse woord Cepa.

De Franse naam is Civette. De uitleg staat bij de Engelse naam uitgelegd.

De Duitse naam is Schnittlauch

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (zand, leem, zavel, lichte klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zandige uiterwaarden, grasland (open plekken in 's winters overstroomde grond langs rivieren en beken en droog, neutraal grasland), rivierduinen, waterkanten (kribben), rivierdijken (dijkbeschoeiingen), licht beschaduwde, grazige plaatsen bij oude of afgebroken woningen, rotsachtige plaatsen en wegranden (langs asfaltwegen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied. Elders verwilderd.

Vlaanderen
Niet ingeburgerd, maar wel verwilderd vanuit tuinen.

Wallonië
Mogelijk op een paar plaatsen min of meer ingeburgerd.

Wereld
Koude en gematigde gebieden op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Bieslook

Verspreiding Bieslook

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten