Bleekgele droogbloem

Algemeen

In de soortbeschrijving van de verspreidingsatlas van Floron  beschrijving is te lezen dat dit een echte stadsplant aan het worden is. Deftig gezegd hij valt tegenwoordig onder de urbane flora. Het gefotografeerde exemplaar stond ook gewoon bij een bedrijfsgebouw.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen in Nederland totaal minstens drie soorten Droogbloemen (Gnaphalium) voor:

Alle zijn algemene soorten en bloeien vanaf Juli tot en met oktober.

Verklaring Nederlandse naam

Deze plant doet zijn Nederlandse naam eer aan. Echt mooie bloemen heeft hij in het geheel niet (maar wel van dicht bij!). En geel is inderdaad een groot woord. Er is wat bleek geels te zien. Meer wordt het niet. Door zijn viltige indruk heeft de plant iets weg van een ge/verdroogde bloem.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk:  Giel sulverskier
 • English: Jersey Cudweed
 • Français: Gnaphale jaunâtre
 • Deutsch: Gelbliches Ruhrkraut
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Canapicchia ondulata, Canapicchia pagliata
 • Svenska: Vitnoppa
 • Norsk: Kulegråurt
 • Dansk: Gulhvid Evighedsblomst

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Jersey Cudweed. Waar de naam jersey vandaan komt is mij onbekend. Cutweed komt van Cottonweed (Katoenkruid), verwijzend naar de vergelijking met Cottonweed (Achillea maritima) en het donzig uiterlijk van de plant

Voor de verspreiding van Bleekgele droogbloem in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Gnaphale jaunâtre. Gnaphale is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam en jaunâtre betekent "gelig/geelachtig".

De Duitse naam is Gelbliches Ruhrkraut. Dit betekent "geelachtig Ruhrkruid". Rhur is de Duitse benaming voor dysenterie. Bleekgele droogbloem was een middel hier tegen.

Voor de verspreiding van Bleekgele droogbloem in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij onbekend. Ik heb ook geen waarnemingen kunnen vinden.

Er zijn minstens twee Italiaanse namen.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

 1. Canapicchia ondulata. Het woord Canapichia is mij nog onbekend. Ondulata komt van Ondulante dat "golvend" betekent. Het verwijst naar de golvende iets teruggerolde stengelbladeren.
 2. Canapicchia pagliata. Het woord Pagliata komt van Paglia dat "stro" betekent. Verwijzend naar het droge karakter van de plant.

De Zweedse naam is Vitnoppa. Dit betekent zoiets als "witte knop".

Voor de verspreiding van Bleekgele droogbloem in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Kulegråurt. Dit vertaal je ongeveer als "rond grijskruid". Niet te verwarren met het Duitse Grijskruid dat wordt gebruikt bij diverse kruiskruiden.

De Deense naam is Gulhvid Evighedsblomst. Dit betekent "geelwitte eeuwigheidsbloem". Een mooie naam in vergelijking met de oerhollandse naam, Bleekgele droogbloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op matig vochtige tot natte, matig voedselarme tot matige voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende grond (zand en leem). Vaak op plaatsen die in de winter onder water staan en 's zomers droogvallen.

Groeiplaats
Zeeduinen (jonge duinvalleien), drooggevallen zandplaten en ingedijkte schorren aan de kust, afgravingen (zandgroeven), waterkanten (voedselarme, zandige vijveroevers en ondiepe vijvers), heide (drooggevallen bodems van heidevennen), drooggevallen greppels, natte plekken op opgespoten grond, parkeerplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), tussen straatstenen, bermen en kapvlakten (plekken waar bos of struweel is gekapt).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zeeland, in de Hollandse duinen, in Flevoland en in stedelijke gebieden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Het meest in de duinen, het Antwerps havengebied (opgespoten grond) en in het Midden-Limburgse vijvergebied. Elders zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Zeer zeldzaam ten zuiden van de Samber en de Maas.

Wereld
Zuidwest- en Zuid-Azië, delen van Afrika en Europa. Noordelijk tot in Midden-Engeland en Zuid-Scandinavië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Bleekgele droogbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's