LamiumGaleobdolonArgentum-plant-hr


Algemeen

Bij de Gele dovenetel Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon) zei ik al "Alhoewel deze plant inheems is (hij komt hier van nature voor) komt hij in Nederland niet vaak voor. Bijna iedereen kent de Gele dovenetel dan ook als Stinzenplant of als cultivar. Dit is dus de cultivar (gekweekte vorm). Het is dus een Gele dovenetel alleen met een bont stengelblad. Op de floron site beschreven als "Bladen met vele, vrij grote witte of zilverige en vaak onderling aansluitende vlekken.". De plant is ingeburgerd sinds 1950 en 1974. Maar ondanks dat dit een cultuurplant is blijft het een beetje een stinsenplant en bloeit hij dus in April en Mei.

Verklaring Nederlandse naam

De verklaring laat zich natuurlijk raden! Deze plant heeft een bont, wit gevlekt, blad.

Geel omdat er ook nog een paarse en een witte bestaan.

De bladeren van deze plant lijken op die van de brandnetel maar zijn "doof", hetgeen wil zeggen, niet bezet met brandharen.

Er zijn twee verklaringen voor het woord Netel:

Het woord Netel zou ontstaan zijn uit het Oudhoogduits en Oudgermaans dat afgeleidt is van het Oudnoorse "nada" wat speer betekent.
Het woord Netel" is afkomstig uit het Angelsaksisch en afgeleid van het woord noedl of naald.

Namen in andere talen

  • English:
  • Français: Lamier jaune à feuilles argentées
  • Deutsch:
  • Espanõl:
  • Italiano: Falsa-ortica argentata
  • Svenska: Praktgulplister
  • Norsk:
  • Dansk: Have-Guldnælde

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Half beschaduwde tot beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vaak wat zuurdere grond.

Groeiplaats
Loofbossen en vaak in door tuinafval bemeste bosjes en struwelen.

Verspreiding

Nederland
Bonte gele dovenetel wordt gekweekt in tuinen en is op veel plaatsen ingeburgerd. Vrij algemeen, vooral in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg en in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974.

Vlaanderen
Op veel plaatsen ingeburgerd.

Wallonië
Ingeburgerd.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa. De verspreiding is nog onvoldoende bekend.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Bonte gele dovenetel

Verspreing Bonte Gele Dovenetel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten