Vicia villosa (7186010413)


Algemeen

Bonte/zachte wikke is een ondersoort van Vogelwikke (Vicia cracca). Alleen van dichtbij kan je het verschil zien. En dan heb je nog enige flora-kennis nodig. Sommige delen zijn meer behaard en er zijn wat andere verschillen. Maar een betere flora is zeker nodig. Voor de liefhebber staan in deze tabel toch de verschillen van deze twee (zeer zeldzame/vrij zeldzame) soorten uitgesplitst. Bonte wikke bloeit al in mei tot en met augustus.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Bonte en zachte heb ik eigenlijk al hierboven benoemd. Het zachte is vanwege de beharing op de plant. Het bonte slaat op de kleur van de bloemen. Soms zijn de zwaarden lichter blauw dan de paarse vlag van één bloem.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Bûnt wikje
  • English: Fodder Vetch
  • Français: Vesce velue
  • Deutsch: Zottel-Wicke
  • Espanõl: Vezo pilosa
  • Italiano: Veccia pelosa varia
  • Svenska: Luddvicker
  • Norsk: Lodnevikke
  • Dansk: Sandvikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Fodder Vetch.  Fodder betekent "veevoeder". Dit duidt op het gebruik van deze soort Wikke als veevoedsel gebruik. Vetch is de Engelse vertaling van het tweede gedeelte van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Bonte/zachte wikke in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Vesce is de Franse benaming voor een Wikke. Velue betekent "harig". Dit zou duiden op het harig karakter van de plant. Gek genoeg wordt dit lang niet overal specifiek beschreven word.

De Duitse naam Zottel-Wicke. Dit betekent "ruige-wikke". Ook dit verwijst weer naar het ruige karakter van de plant.

Voor de verspreiding van Bonte/zachte wikke in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Vezo pilosa. Vezo is de Spaanse benaming voor een Wikke. Pilosa betekent "harig". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt,

De Italiaanse naam is Veccia pelosa varia. Deze naam is min of meer gelijk aan de Spaanse naam. De toevoeging Varia zou de suggestie geven dat er meer varianten  zijn van deze plant. Verder is mij nog niet duidelijk wat dit woord betekent. 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk' Luddvicker/Lodnevikke. Ludd/lodne betekent "donzig", verwijzend naar het harig karakter van de plant. Vicker/Vikke is de Zweedse/Noorse benaming voor een Wikke.

Voor de verspreiding van Bonte/zachte wikke in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Sandvikke. Dit betekent natuurlijk "zandwikke". Maar persoonlijk denk ik dat de plant, gezien het gebruik als veevoedsel, helemaal niet zoveel eisen aan de bodemsamenstelling stelt.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (ook als pionier) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, vaak omgewerkte grond (zand, zavel en lichte klei).

Groeiplaats
Bermen (kanaalbermen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen en spoorbermen), industrieterreinen, braakliggende grond, akkers (kalkarme graanakkers), ruigten, bij molenbelten, plantsoenen en omgewerkte grond.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oostelijk rivierengebied en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam. Het meest in stedelijke gebieden.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azë, Noord-Afrika en Midden- en Zuid-Europa. Ingeburgerd elders in Europa, in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Bonte/zachte wikke

Verspreiding Bonte Wikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten