Bosbingelkruid

Algemeen

Bosbingelkruid is een vrij onopvallende plant die op een paar kenmerken verschilt met de Tuinbingelkruid (Mercuralis annua). Deze kenmerken staan het best beschreven in een goede flora. Eentje er van is de bloeitijd. Terwijl de Tuinbingelkruid pas in Juni bloeit bloeit Bosbingelkruid al in April/Mei. Hij is wel zeldzaam en komt alleen op een paar plaatsen in Nederland voor en ook ingezaaid in Heemtuinen. In de oudheid en in de Middeleeuwen werd Bosbingelkruid als effectief beschouwd bij maagconstipatie en als een middel om menstruatiebloedingen snel te stimuleren, en het werd ook gebruikt voor oogproblemen en een verstopte gehoorgang. De laxerende werking is bewezen. Tegenwoordig wordt de plant zelden als medicinale plant gebruikt. Te veel gebruik van Bingelkruid was niet verstandig want alle delen van de plant hebben het hoogste gehalte aan werkzame stoffen als de vrucht rijp is . Het gedroogde kruid zou geen effect hebben. De hele plant wordt als licht giftig beschouwd. Zoals gezegd Bosbingelkruid bloeit al in April en Mei.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Bos vanwege de voorkeursplaats van groeien. Niet alleen in het bos maar in de schaduw.

Bingelkruid komt van een woord uit de oudheid namelijk "bongo" wat "knol" betekent. Dit vanwege de zaden (en niet de wortel!!) die als twee knolletjes paarsgewijs aan de zaaddoosjes hangen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • English: Dog's Mercury
  • Français: Mercuriale vivace
  • Deutsch: Waldbingelkraut
  • Espanõl: Berza de perro
  • Italiano: Mercorella perenne 
  • Svenska: Skogsbingel
  • Norsk: Skogbingel
  • Dansk: Almindelig Bingelurt

Verklaring buitenlandse namen

De Engelse naam is Dog's Mercury: Dog's betekent "van de hond". Het voorvoegsel Dog werd vaak gegeven aan wilde bloemen die ontbraken in geur of andere goede eigenschappen van verwante soorten - als, bijvoorbeeld, Dog Violet, Hondsroos, etc. De plant is dan ook giftig, dit in tegenstelling tot de minder giftige Tuinbingelkruid (Mercuralis annua). Mercury is naar de Griekse god Mercuris die de geneeskrachtige eigenschappen van de plant ontdekt zo hebben. Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Voor de verspreiding van Bosbingelkruid in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Mercuriale des bois. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Waldbingelkraut: Dit is de Duitse vertaling van de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Bosbingelkruid in Duitsland zie deze kaart.

De Italiaanse is Mercorella perenne. Dit is de Italiaanse benaming voor ook weer de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Spaanse naam is Berza de perro: Berza betekent  "kool". De betent "van" en Perro betekent "hond". Een nuttige soort dus (als Kool) maar niet deze soort. (zie ook de Engelse naam).

De Zweedse en Noorse naam is Skogsbingel: Deze naam bestaat uit twee delen. Skogs betent "bos" en Bingel is de Zweedse benaming voor de tweede Nederlandse naam (Bosbingelkruid) van de plant.

Voor de verspreiding van Bosbingelkruid in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Almindelig Bingelurt: Almindelig betekent "algemeen".  De plant komt in Denemarken algemeen voor. Bingelurt is de Deense benaming voor Bingelkruid.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op vochtige tot soms vrij natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond met een goed verterende strooisellaag (leem, zavel, klei, löss en mergel).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen, gemengde bossen, hellingbossen, kalkrijke bossen, bergbossen en bronbossen), kapvlakten, struwelen en langs resten van houtwallen, waterkanten (beschaduwde beekoeverwallen) en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het oosten van het land, in het rivierengebied, in de Kempen en in de kalkrijke duinen.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen) en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
In Europa, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië en zuidelijk tot in het noorden van Spanje, Italië, de Balkan en de Kaukasus tot in Iran Ook in Noord-Afrika. Ingeburgerd in Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Bosbingelkruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's