Gnaphalium sylvaticum 250807


Algemeen

De Bosdroogbloem is volgens de Rode lijst algemeen..........als je in het midden of het oosten van Nederland woont. Aan het Floron verspreidingskaartje is goed te zien voor welke soort bodem de plant voorkeur heeft. Bosdroogbloem bloeit in Juli tot en met september.

Er komen in Nederland totaal minstens drie soorten Droogbloemen (Gnaphalium) voor:

Verklaring Nederlandse naam

Dat bos geeft alleen maar aan dat de plant voorkeur geeft aan plekken met schaduw.

Door zijn viltige indruk heeft de plant iets weg van een verdroogde bloem. 

Namen in andere talen

  • English: Heath Cudweed
  • Français: Gnaphale des bois
  • Deutsch: Wald-Ruhrkraut
  • Espanõl:
  • Italiano:
  • Svenska: Skogsnoppa
  • Norsk: Skoggråurt
  • Dansk:

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure grond (zand en leem).

Groeiplaats
Bossen (lichte loofbossen, dennenbossen en langs boswegen), bosranden, kapvlakten, hakhoutbosjes, struwelen, bermen (droge, warme wegbermen in bosgebieden), heide (grazige heide en langs heidepaden), enigszins ruderale plaatsen, afrgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, langs spoorwegen (spoordijken) en kanaaldijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in het oosten, het hogere deel van Vlaanderen (Kempen, de Leemstreek en zandig Vlaanderen). Vrijwel ontbrekend in het kustgebied.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen.

Wereld
Bijna heel Europa, behalve in het uiterste zuiden. Ook in Azië, Oost-Canada en Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Bosdroogbloem

Verspreiding Bosdroogbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten