Gnaphalium sylvaticum 250807


Algemeen

De Bosdroogbloem is volgens de Rode lijst algemeen..........als je in het midden of het oosten van Nederland woont. Aan het Floron verspreidingskaartje is goed te zien voor welke soort bodem de plant voorkeur heeft. Bosdroogbloem bloeit in Juli tot en met september.

Er komen in Nederland totaal minstens drie soorten Droogbloemen (Gnaphalium) voor:

Verklaring Nederlandse naam

Dat bos geeft alleen maar aan dat de plant voorkeur geeft aan plekken met schaduw.

Door zijn viltige indruk heeft de plant iets weg van een verdroogde bloem. 

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Bosksulverskier
  • English: Heath Cudweed
  • Français: Gnaphale des bois
  • Deutsch: Wald-Ruhrkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Canapicchia
  • Svenska: Skogsnoppa
  • Norsk: Skoggråurt
  • Dansk: Rank Evighedsblomst

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Heath Cudweed. Heath betekent "heide". Als je de wetenschappelijke naam bekijkt is het idee dat deze Droogbloem schaduwminnend is. Dat is ook meestal het geval waneer de naam Bos of Sylvatica word genoemd. Maar in dit geval heeft de plant Heide is zijn naam meegekregen. Dit geeft aan dat Bosdroogbloem het ook prima doet op een veld waar ook Heide-soorten voorkomen. Het woord Cudweed is de Engelse naam voor een Droogbloem-soort. Een mogelijke verklaring is dat het een verbastering is van Cottonweed vanwege het harige uiterlijk. De plant is absoluut geen familie van de Katoenplant.

Voor de verspreiding van Bosdroogbloem in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Gnaphale des bois. Gnaphale is de Franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Des bois betekent "van het bos".

De Duitse naam is  Wald-Ruhrkraut.Walt betekent "bos".  Ruhr is de Duitse benaming voor dysenterie. Bleekgele droogbloem was een middel hier tegen.

Voor de verspreiding van Bosdroogbloem in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij nog onbekend. Er zijn wel waarnemingen.

De Italiaanse naam is Canapicchia. Voor dit woord heb ik nog geen verklaring. 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Skogsnoppa. Skogs betekent "bos". Noppa betekent zoiets als "verhoging/knopje e.d.". Waarom is mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Bosdroogbloem in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Skoggråurt. Skogg betekent "bos". Het woord Råurt kan ik nog niet verklaren.

De Deense naam is Rank Evighedsblomst. Dit betekent "ranke eeuwigheidsbloem". Ranke spreekt voor zich zelf. Bosdroogbloem heeft een lang slank (mede door de lengte) indruk vergeleken andere wilde Droogbloemen. Een mooie naam in vergelijking met de oerhollandse naam, Bleekgele droogbloem.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure grond (zand en leem).

Groeiplaats
Bossen (lichte loofbossen, dennenbossen en langs boswegen), bosranden, kapvlakten, hakhoutbosjes, struwelen, bermen (droge, warme wegbermen in bosgebieden), heide (grazige heide en langs heidepaden), enigszins ruderale plaatsen, afrgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, langs spoorwegen (spoordijken) en kanaaldijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Plaatselijk vrij algemeen in het oosten, het hogere deel van Vlaanderen (Kempen, de Leemstreek en zandig Vlaanderen). Vrijwel ontbrekend in het kustgebied.

Wallonië
Plaatselijk vrij algemeen.

Wereld
Bijna heel Europa, behalve in het uiterste zuiden. Ook in Azië, Oost-Canada en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Bosdroogbloem

Verspreiding Bosdroogbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten