Lysimachia nemorum kz2


Algemeen

De Boswederik is niet zomaar een Wederik-soort die je in elk bos kan tegenkomen. Hij stelt hoge eisen aan de grondsoort en is eigenlijk alleen maar te vinden in Twente tegen de Duitse grens en Zuid-Limburg. Verder op sommige plekken in Nederland. Boswederik is te verwarren met Penningkruid (Lysimachia nummularia) dat ook uitgebreide matten vormen. Maar er zijn uiteraard meer verschillen te vinden in de betere flora. Boswederik bloeit in Mei tot en met Augustus.

Er komen minstens 5 soorten Wederik (Lysimachia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Bos omdat deze plant letterlijk in het bos voorkomt. Dus niet schaduwminnend wat meestal bedoeld wordt met het woord Bos.

Het woord Wederik is afgeleid van het Duitse woord "weiderich", dat wilgachtig betekent. Zowel Grote wederik Grote wederik (Lysimachia vulgaris) als vele Basterdwederiken zoals bijv. Beklierde basterdwederik (Epilobium ciliatum) hebben wilgachtige bladeren. Deze plant heet dus kennelijk zo puur omdat het familie is want de stengelbladeren van Boswederik zijn absoluut niet wilgachtig.

Namen in andere talen

  • English:Yellow Pimpernel
  • Français: Lysimaque des bois
  • Deutsch: Hain-Gilbweiderich
  • Espanõl: murages amarillos
  • Italiano: Lisimachia nemorale
  • Svenska: Skogslysing
  • Norsk: skogfredlaus
  • Dansk: Lund-Fredløs

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Beschaduwde plaatsen op natte tot vrij vochtige, matig voedselrijke tot voerdselrijke, humeuze, zwak zure, vrij kalkarme tot kalkhoudende grond. Vooral op kwelplekken (zand, löss en leem).

Groeiplaats
Bossen (natte loofbossen, vooral in brongebieden, langs natte bospaden, bij bronnen en aan de rand van ondiepe, 's winters natte laagten), waterkanten (langs beschaduwde beekjes) en vochtige bosranden.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, zeldzaam in Twente en in de Achterhoek en zeer zeldzaam in Noord-Brabant en in Drenthe.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Leemstreek. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
West- en Midden-Europa, van West-Noorwegen tot in Portugal en West-Spanje en zuidoostelijk tot op de Balkan en Zuid-Italië. Ook op de Azoren en de Far Oer.

Meer

Zie ook de  wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Boswederik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten