Smalle raai

Galeopsis ladanum Sturm32


Algemeen

Deze planten zijn dezelfde familie als de Gewone hennepnetel  (Galeopsis tetrahit) alleen zijn ze zeer zeldzaam. Beide zijn warmteminnende soorten. Brede raai is nog zeldzamer dan Smalle raai. Hij is zelfs even verdwenen uit Nederland. Beide planten bloeien in Juni tot en met de herfst.

Er komen 7 soorten Galeopsis voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Brede en Smalle slaat op de vorm van de stengelbladeren.

Voor het woord Raai heb ik helaas nog geen goede verklaring gevonden. Soms lees je dat het "smal" betekent, een naam voor de stengelbladeren. Het zou afgeleid zijn van het Latijnse woord Radius. Maar dit betekent 'straal". Wellis waar een Smalle streep maar toch niet echt duidelijk.

Namen in andere talen

  • English: Broad/Small-leaved Hemp-nettle
  • Français: Chanvre sauvage
  • Deutsch: Acker-Hohlzahn/Breitblättriger Hohlzahn
  • Espanõl: Ortiga muerta
  • Italiano: Canapetta violacea
  • Svenska: Mjukdån/Kalkdån
  • Norsk: Smaldå/Dundå
  • Dansk: Sand-Hanekro

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding Smalle raai

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke, verstoorde grond (grind en andere stenige plaatsen, zand, leem en mergel).

Groeiplaats
Akkers (graanakkers op kalkhellingen en akkerranden), langs spoorwegen (ballastbedden en schouwpaden op spoorwegterreinen, meestal tussen grind), rolsteenhellingen, puinhellingen, grindafzettingen langs de Maas, afgravingen (steengroeven) en dijken.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam, o.a. in Limburg en Noord-Brabant.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Het meest in de Maasvallei. Sterk afgenomen.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Zuid-, West- en Midden-Europa. Oorspronkelijk noordelijk tot in Nederland. Ook in Schotland en Zuid-Scandinavië.

Ecologie & Verspreiding Brede raai

Ecologie

bodem
Zonnige, warme, open plaatsen op droge, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke tot zwak zure grond (stenige plaatsen en mergel).

Groeiplaats
Omgewerkte grond, afgravingen (steengroeven), akkers (kalkrijke akkers), langs spoorwegen (spoordijken en spoorwegterreinen), bij graanoverslagbedrijven, molens en op stortplaatsen van graanafval.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Zeldzaam tot zeer zeldzaam in het Maasgebied en in de Ardennen.

Wereld
West-Azië en Oost-, Zuid-, West- en Midden-Europa. Ook op een paar plaatsen in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Smalle raai

Verspreiding Smalle raai

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Verspreiding Brede raai

Verspreiding Brede raai

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten