Donker kaasjeskruid

Algemeen

Een soort die niet mag ontbreken is het Donker kaasjeskruid. Niet om zijn populariteit maar omdat deze soort erg nieuw is Nu (2021) wordt deze soort niet of nauwelijks beschreven. Er is nog niet eens een Wiki-pagina van! Het is een donkerkleurige cultuur variant van de inheemse (een soort die hier van origine voorkomt) Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris). Eigenlijk wel gek want volgens het Floron verspreidingskaartje wordt de soort algemeen waargenomen. In de Heukels' Flora van Nederland, 24e ed. blz. 459 staan een paar verschillen beschreven. Net als het Groot kaasjeskruid bloeit het Donkere kaasjeskruid Juni tot en met de herfst.

Er komen in minstens 7 soorten Kaasjeskruid (Malva) in Nederland in het wild voor: 

Ook de plant Heemst (Althaea officinalis) lijkt veel op diverse Malva soorten. Heemst maakt wel deel uit van de Malvafamilie maar is een andere soort, een Athaea.

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Donker wordt hierboven al uitgelegd.

De naam "kaasje" heeft betrekking op de rijpende vrucht, waarvan de zaden als partjes zo fraai aaneensluiten dat ze samen een kaasje lijken te vormen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: ?
  • Français:?
  • Deutsch: Mauretanische Malve
  • Espanõl: ?
  • Italiano: ?
  • Svenska: Stor rödmalva
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

In veel landen wordt deze soort nog niet beschreven dus is de naam natuurlijk ook onbekend. Alleen in Duitsland en Zweden is deze plant benoemd. In Duitsland heet hij Mauretanische Malve. Mauretanië is een streek in West-Afrika waar de plant misschien vandaan kwam (nergens gelezen). Malva is het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. In Zweden heet deze plant Stor rödmalva. Stor betekent "groot". Het is een flinke plant maar niet groter dan andere soorten Malvaceae dus zal dit woordje Stor puur ter onderscheid zijn. Rödmalva is de Zweedse naam voor Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris). Donker kaasjeskruid is een cultuurvariant van Groot kaasjeskruid.

Voor de verspreiding van Donker kaasjeskruid in Duitsland zie deze kaart.

Voor de verspreiding van Donker kaasjeskruid in Zweden zie deze kaart.

 

Ecologie & Verspreiding

Dit is nog niet beschreven in de verspreidingsatlas van Floron.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Planten in het nieuws

Geen Kaasjeskruid maar toch familie.

Verspreiding Donker kaasjeskruid

Verspreiding Donker kaasjeskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten