Doornappel

Algemeen

Als je Doornappel bij Google intypt krijg je onder andere veel zoekresultaten die verwijzen naar de giftige eigenschappen van deze plant. En inderdaad de plant is onderdeel van de nachtschadefamilie ( Solanaceae) en deze zijn allemaal in diverse mate giftig. In dit geval zit het venijn hem in de vrucht (appel) waar zaden in zitten met de giftige stoffen (alkaloïden). Maar wees gerust, door alleen te kijken en de plant te bewonderen gebeurt er niks. Het meest opvallende zijn de lange witte trompetvormige bloemen. De Doornappel is de enige Datura soort die in Nederland voor komt. Hij bloeit in Juni tot en met September.

Verklaring Nederlandse naam

De naam heeft natuurlijk te maken met de stekelige vrucht van de plant.

Het ontstaan van de plant volgens een sage uit de Mark Brandenburg: Toen de duivelsslang in het aards paradijs Eva verleid had tot het eten van de verboden vrucht, sprak God een vloek over haar uit. Vol haat en venijn slingerde de slang zich rond, de toen nog prachtige, doornappelboom en verontreinigde hem. De boom werd kleiner, kreupel, wilde in de grond wegzinken en werd een naar dwerggewas. De prachtige appel is wel een appel gebleven, maar zijn stekels verbeelden de slangentanden, die hem van de boom namen en de lichtgelovige Eva toereikten: het is en droge appel zonder vlees, een duivelsappel, die de mens die hem durft eten ter dood brengt.

Namen in andere talen

  • English:Thorn apple, Jimson weed
  • Français: Datura stramoine
  • Deutsch: Weißer Stechapfel
  • Espanõl: Estramonio, Tártagos, Toloache
  • Italiano: Stramonio comune
  • Svenska: Spikklubba
  • Norsk: Piggeple
  • Dansk: Pigæble

Verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Thorn apple: Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam.
  2. Jimson weed: Jimsonweed is vernoemd naar een geval van vergiftigingen bij de mens in Jamestown, (Virginia) in 1675. Toen soldaten werden vergiftigd door het eten van de plant in een salade en daarna leed delirium en hallucinaties. De zaden en bladeren waren bewust gebruikt om vergiftiging veroorzaken. Het is echter niet bekend of de plant is afkomstig uit Virginia, of wanneer hij door de vroege Europese kolonisten werd verplaatst

Voor de verspreiding van de Doornappel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Datura stramoine. Dit is de Franse benaming voor de volledige Nederlandse wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Weißer Stechapfel. Dit betekent letterlijk "witte steekappel". Dus een samenstelling van de Witte trompetvormige bloem en de stekelvormige vrucht.

De Spaanse naam is Estramoni. Estramonio is de Spaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Italiaanse naam is Stramonio comune. Stramonium is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Comune betekent "gewoon". Dit geeft de suggestie dat er meer soorten zijn. Naar mijn weten zijn die er niet op enkele cultivars na. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Spikklubba. Dit betekent "stekelige knots" want de vruchten van deze plant zitten niet direct aan de stengel vast maar er zit nog een "stukje" tussen.

De Noorse en Deense naam is beide Piggeple. Dit betekent "stekel-appel".

Voor de verspreiding van Doornappel in Zweden zie deze kaart.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetaties)op droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, omgewerkte, vaak kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Moestuinen, akkers (hakvruchtakkers), zeeduinen, ruigten (voedselrijke ruigten), hellingen, omgewerkte grond, braakliggende grond, plantsoenen, ruderale plaatsen, waterkanten (zand- en grindstrandjes langs rivieren), stortterreinen en puin- en afvalhopen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam. Het meest in het rivierengebied, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in stedelijke omgeving.

Vlaanderen
Vrij algemeen.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Doornappel komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit Noord-Amerika (van Mexico tot Zuidoost-Canada). In 1577 werd de soort vanuit Mexico in Spanje ingevoerd. In Nederland begon de inburgering begin 1700. Nu komt de plant voor in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of warm klimaat.

Blog

Op de site Stadsplanten staat een interessant artikel over deze plant.

Meer

zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Doornappel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's