Draadereprijs

Algemeen

Eigenlijk is de Draadereprijs een tuinplant geweest. Hij komt uit de Kaukasus en werd voor omstreeks 1900 gebruikt om het gazon op te fleuren. Alleen verwilderde hij zeer snel. Niet door insecten maar vegetatief. Elk klein los stukje plant kan weer opnieuw uitgroeien tot een nieuw exemplaar. Het is een echte lentebloeier, in April en Mei.

Dit geslacht komt vaak voor. Er komen minstens 21 Ereprijs (Veronica) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Aarereprijs (Veronica spicata) - Zeldzaam
 • Akkerereprijs (Veronica agrestis) - Algemeen
 • Beekpunge (Veronica beccabunga) - Algemeen
 • Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica) - Algemeen
 • Bosereprijs (Veronica montana) - Vrij zeldzaam
 • Bosklimopereprijs (Veronica hederifolia subsp. lucorum) - Vrij zeldzaam
 • Brede ereprijs (Veronica austriaca) - Vrij zeldzaam
 • Doffe ereprijs (Veronica opaca) - Zeldzaam
 • Draadereprijs (Veronica filiformis) - Algemeen
 • Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) - Algemeen
 • Gladde ereprijs (Veronica polita) - Vrij zeldzaam
 • Grote ereprijs (Veronica persica) - Algemeen
 • Handjesereprijs (Veronica triphyllos) - Zeer zeldzaam 
 • Klimopereprijs (Veronica hederifolia) - Algemeen
 • Lange ereprijs (Veronica longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) - Algemeen
 • Rode waterereprijs (Veronica catenata) - Algemeen
 • Vreemde ereprijs (Veronica peregrina) - Algemeen
 • Schildereprijs (Veronica scutellata) - Algemeen
 • Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) - Algemeen
 • Veldereprijs (Veronica arvensis) - Algemeen

Verklaring Nederlandse naam

In de Benelux zet draadereprijs vrijwel nooit zaad. Hij plant zich hierdoor bijna alleen vegetatief voort. De plant kruipt over de grond en wortelt daarbij op de knopen. Kleine losse stukjes van de plant kunnen ook weer uitgroeien tot nieuwe exemplaren.

Er zijn drie verklaringen voor de naam Ereprijs:

 1. Volgens de Belgischer botanist Dodoens verdienen deze planten eer ende prijs oft loff vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Zij zijn dus met alle eer te prijzen.
 2. Een niet zo plausibele verklaring van de naam Ereprijs zou het plantje te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen, winnaars van grote toernooien een krans kregen van de bloemen.
 3. Men beweert dat een Frankische koning, die vele jaren aan een huiduitslag leed, daarvoor op goede raad van een jager dit plantje gebruikte en genas. Toen gaf hij de plant de naam Ereprijs.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

 • Frysk: Fyn blaublomke
 • English: Slender speedwell
 • Français: Véronique filiforme
 • Deutsch: Faden-Ehrenpreis
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Veronica filiforme 
 • Svenska: Trådveronika, Murveronika
 • Norsk: Gravveronika
 • Dansk: Tråd-Ærenpris

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Slender speedwel. Slender betekent "slank/dun/mager". Dit is een beetje verwarrende naam. Elke Ereprijs is namelijk een tengere plant. Wel is dit een plantje die niet boven het maaiveld uitkomt. Hij wordt niet echt hoog vergeleken veel andere Ereprijsen. Speedwell is een algemene term die wordt gebruikt voor elke plant uit het geslacht Veronica. Speed betekent "snel" en Well "goed". Het zegt iets over het groeigedrag van dit plantje.

Voor de verspreiding van Draadereprijs in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Véronique filiforme: Dit is de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Faden-Ehrenpreis: Dit betekent "draad-ereprijs.

Voor de verspreiding van Draadereprijs in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn wel enkele waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is ook Veronica filiforme dus de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Draadereprijs is in Italië een invasieve soort en heeft geen echte landelijke naam. 

Er zijn twee Zweedse namen:

 1. Trådveronika:Dit betekent "draadVeronica".
 2. Murveronika: Dit betekent "muurVeronica". Ook op steen breidt deze Ereprijs zich uit (zie de Noorse naam!).

Voor de verspreiding van Draadereprijs in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Gravveronika: Dit betekent "grafVeronica".

De Deense naam is Tråd-Ærenpris: Dit betekent gewoon "draadEreprijs".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Bermen, grasland (o.a. gemaaide gazons, voetbalvelden en uiterwaarden, vochtig bemest grasland), tegen muren, rotsen en op dijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, vooral in stedelijke gebieden, maar vrij zeldzaam in de kustgebieden en op de zandgronden. Ingeburgerd tussen 1925 en 1949.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Polders, de Duinen en de Kempen.

Wallonië
Vrij zeldzaam, maar zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit de Kaukasus (Klein Azië). In de 20e eeuw ingeburgerd in West- en Midden-Europa (in Nederland sinds 1934) en in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Draadereprijs

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's