Gedrongen klaver

©Sipke Gonggrijp


Algemeen

De Gedrongen klaver is een echte campingadventief. Hiermee wordt bedoeld dat kampeerders de zaden van deze plant hebben meegenomen uit Zuid- en West-Europa naar Nederland. Dit plantje heeft zich hierdoor sinds kort (2017) gevestigd in Nederland. Tot nu toe is Gedrongen klaver alleen aan de kust waargenomen en op één plek in Zuid-Limburg. Gedrongen klaver bloeit in Maart, April en Mei.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

Een correcte verklaring voor het woord Gedrongen heb ik nog niet maar persoonlijk denk ik dat de naam alles te maken heeft met het uiterlijk van de "bloem". Die "" staan er niet voor niks. De bloemetjes van dit plantje ziet er niet zo regelmatig en duidelijk uit als een "gewone" klaver. Helaas heb ik nog geen duidelijke foto gevonden was om dit te illustreren.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • English: Suffocated Clover
  • Français: Trèfle étranglé
  • Deutsch: Schmächtiger Klee
  • Espanõl: Trébol
  • Italiano: Trifoglio soffocato
  • Svenska: Musklöver
  • Norsk: ?
  • Dansk: ?

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Suffocated Clover. Suffocated betekent "Suffocatum is Latijn en betekend "verward/verstikt". Het woord Verward komt dicht bij het uiterlijk van de "bloem". Die " staan er niet voor niks. De bloemetjes van dit plantje zie er niet zo regelmatig en duidelijk uit als een "gewone" klaver. Helaas heb ik nog geen duidelijke foto gevonden was om dit te illustreren. Clover betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Gedrongen klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle étranglé. Trèfle betekent "klaver" en Étranglé betekent "bekrompen/nauw/klein". Dit verwijst ook weer naar de niet weldadige bloei.

De Duitse naam is Schmächtiger Klee. Dit betekent "slanke klaver". Dus ook een verwijzing naar het iele voorkomen van dit plantje.

Er zijn geen waarnemingen van deze plant in Duitsland.

De Spaanse naam is Trébol. Dit is de algemene naam voor een klaver in Spanje. De exacte naam is mij nog onbekend, gek genoeg. Want Gedrongen klaver is (zoals gezegd bij de paragraaf Algemeen) een zogenaamde campingadventief in Nederland. Dat betekent dat toeristen de zaden van dit plantje per ongeluk meenemen uit West- en Zuid! Europa. Maar ik kan dus nauwelijks waarnemingen, foto's en namen vinden in Spanje.

De Italiaanse naam is Trifoglio soffocato. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Musklöver. Dit betekent "muskusklaver". Of dit plantje hier naar ruikt is mij onbekend. Ik heb het tot nu toe nergens gelezen.

Voor de verspreiding van Gedrongen klaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is mij nog onbekend. Ik kan mij voorstellen dat er in deze landen nog geen waarnemingen zijn en dat de wetenschappelijke naam word aangehouden.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Op kale, humeuze, iets kalkhoudende bodem.

Groeiplaats
Op kale plekken in gazon.

Verspreiding

Nederland
Een van de campingadventieven. Vereist kale grond om te kiemen en te groeien. Wordt door kampeerders aangevoerd uit West- en Zuid-Europa. Koloniseert plekken die kaal zijn omdat in het zomerhalfjaar er tenten of caravans staan.Sinds er 2017 gericht gezocht wordt op campings in diverse kilometerhokken in de kuststreek gevonden.

Vlaanderen


Wallonië


Wereld

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Gedrongen klaver

Verspreiding Gedrongen Klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten