Gehoornde klaverzuring

Algemeen

Ik kan het niet beter zeggen dan wat er staat op Wiki-pagina van dit plantje "Het plantje gold in Nederland lang als zeldzaam akkeronkruid, maar sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw is er een gestage uitbreiding in stedelijk gebied. De soort groeit er vaak op zonnige plaatsen in zandige kieren bij muren en tussen plaveisel. De variëteit met bruinpaarse bladeren is als borderplant gekweekt en verwilderd. Op straat zijn beide vormen aan te treffen." Het laatste zinnetje klopt wel maar al heel snel zie je alleen de paarse vorm en die valt op de een of andere manier meer op. Gehoornde klaverzuring bloeit in April tot en met Oktober.

Er komen minstens 3 andere soorten Klaverzuring in Nederland voor:

Verklaring Nederlandse naam

Het gehoornde slaat op de vruchten die in een Z-vorm omhoog wijzen als een soort koehoorn.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Het woord Zuring komt omdat de plant veel oxaalzuur en kaliumoxalaat in zich heeft ter zelfbescherming. De plant is absoluut geen onderdeel van de Zuringfamilie.

Namen in andere talen

  • English: Procumbent Yellow-sorrel
  • Français:
  • Deutsch: Gehörnter Sauerklee
  • Espanõl: Acederilla
  • Italiano: Ossalide cornicolata
  • Svenska: Krypoxalis
  • Norsk:  Krypgaukesyre
  • Dansk: Nedliggende Surkløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, ruderale plaatsen, plantsoenen, tussen straatstenen, aan de voet van muren, boomgaarden, omgewerkte grond, zeeduinen en stenige plaatsen.

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen. Voornamelijk in stedelijke gebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen ingeburgerd. Voornamelijk in het westen en midden van Vlaanderen. Toegenomen.

Wallonië
Zeldzaam ingeburgerd.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu ook elders in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Zuidwest- en Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Sinds de zestiende eeuw in West-Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Gehoornde klaverzuring

Verspreiding Gehoornde klaverzuring

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten