Gekroesde melkdistel

Algemeen

Deze melkdistel komt echt overal voor in Nederland zoals het verspreidingskaartje laat zien. Dat gekroesde maakt het grote onderscheid tussen bijvoorbeeld de Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus) door de puntige geoorde stengelbladen. Maar om zekerheid te krijgen is verder determineren nodig. Gekroesde melkdistel bloeit in Juni tot in de herfst.

Er komen in Nederland 5 soorten Melkdistel (Songus) voor:

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Gekroesd betekent "gekruld", wat iets zegt over de bladeren die rondom de stengel zijn gekruld.

In de stengel bevind zich een melkachtig sap die vrij komt bij breken/kneuzen. Vandaar de naam Melkdistel.

Het woord Distel is niet zo makkelijk te verklaren. Op etymologiebank.nl is een mogelijke uitleg te lezen.

Namen in andere talen

  • English: Prickly Sow-thistle
  • Français: Laiteron rude
  • Deutsch: Rauhe Gänsedistel
  • Espanõl: Cerraja
  • Italiano: Grespino spinoso
  • Svenska: Svinmjölktistel
  • Norsk: Stivdylle
  • Dansk: Ru Svinemælk

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Prickly Sow-thistle: Dit betekent "prikende zaag-distel". Dit zegt zo'n beetje alles over het uiterlijk (en gevoel) van deze plant.

Voor de verspreiding van deze plant in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Laiteron rude. Dit betekent "ruwe melkdistel".

De Duitse naam is Rauhe Gänsedistel. "ruwe ganzendistel" alhoewel deze naam in Google steeds met "zeugdistel" word vertaald. Of ganzen en zwijnen deze distel eten of juist niet heb ik nog niet gelezen. Voor mij is deze betekenis dus onbekend.

De Italiaanse naam is Grespino spinoso. Grespino wordt altijd vertaald met "melkdistel". Spinoso betekent "stekelig".  Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Svinmolke: Dit betekent "zwijnmelkdistel", net zoals de Duitse naam.

Voor de verspreiding van Gekroesde melkdistel in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Stivdylle. Dit betekent "stijve melkdistel".

De Deense naam is Ru Svinemælk. Dit betekent weer "ruwe zwijnen melk (distel).

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende, vaak omgewerkte grond.

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, bermen (open plekken), braakliggende grond, ruderale plaatsen, tegen muren, bouwterreinen, industrieterreinen, plantsoenen, heggen, zeeduinen en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar minder algemeen in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of tropisch klimaat.

Meer

Zie ook de wetenschappelijk verklaring.

Verspreiding Gekroesde melkdistel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's