(MHNT) Medicago arabica


Algemeen

Toen ik het Floron verspreidingskaartje van dit plantje zag viel mij natuurlijk ook op dat Gevlekte rupsklaver een algemene plant is .............in Zeeland en de in de aangrenzende Hollandse duinen. Waarschijnlijk voelt dit plantje zich daar prima thuis. Want ik kan mij niet voorstellen dat je Gevlekte rupsklaver over het hoofd ziet, hij is klein maar zeker niet onopvallend. Gevlekte rupsklaver bloeit al in April tot en met Oktober.

Er komen 10 Honingklavers (Melilotus) soorten in het wild voor in Nederland:

 • Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) - algemeen
 • Bonte Luzerne (Medicago × varia) - vrij zeldzaam
 • Gevlekte rupsklaver (Medicago arabica) - algemeen
 • Goudgele honingklaver (Melilotus altissimus) - algemeen
 • Kleine honingklaver (Melilotus indicus) - zeldzaam
 • Kleine rupsklaver (Medicago minima) - zeldzaam
 • Luzerne (Medicago sativa) - algemeen
 • Ruige rupsklaver (Medicago polymorpha) - zeer zeldzaam
 • Sikkelklaver (Medicago sativa subsp. falcata) - vrij zeldzaam
 • Witte honingklaver (Melilotus albus) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

De drie typische klaverblaadjes zijn omgekeerd hartvormig met in het midden meestal een driehoekige tot ronde, zwartpaarse of bruine vlek. Zo duidelijk dat je er niet voorbij kan lopen!

 De zeer mooie vruchtjes van deze klaversoort lijken op een opgerolde rups.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Bûnte klaver
 • English: Spotted Medick
 • Français: Luzerne tachetée
 • Deutsch: Arabischer Schneckenklee
 • Espanõl: trébol manchado
 • Italiano: Erba medica araba
 • Svenska: Fläcklusern
 • Norsk: Flekksnegleskolm
 • Dansk: Plettet Sneglebælg

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Spotted Medick. Dit betekent "gevlekte Medick"  Het woord Medick is afgeleid van het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Luzerne tachetée. Dit is een combinatie van Luzerne dat ook een Medicago soort (zelfde geslacht) en het woord Tachetée dat "gevlekt" betekent.

De Duitse naam is  Arabischer Schneckenklee. Dit betekent Arabische slakkenklaver. Het woord Arabische verwijst naar het feit dat dit plantje uit Arabië (Perzië) komt. Het grappige is wat wij een rupsklaver (Medicago) noemen heet in Duitsland Schneckenklee (slakkenklaver).

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is Trébol manchado. Trébol is de Spaanse benaming voor Klaver. Manchado betekent "gevlekt".

De Italiaanse naam is Erba medica araba. Dit is een combinatie van het woord Herba dat "kruid" betekent en Medicago araba wat de Italiaanse benaming is van de volledige wetenschappelijke naam.

De Zweedse naam is Fläcklusern. Dit betekent "gevlekte Luzerne". Dit is het zelfde als de Franse naam.

Voor de verspreiding van Gevlekte rupsklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam is Flekksnegleskolm/Plettet Sneglebælg. Dit betekent "gevlekte slakkenpeul". De vlekken bevinden zich op de stengelbladeren en de peulen/vruchten van dit plantje lijken op een slakkenhuisje.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme plaatsen op matig vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, grazige kleigrond.

Groeiplaats
Grazige kanaaldijken en andere dijken, enigszins ruderale bermen, grasland (vochtig, bemest grasland), zeeduinen, braakliggende grond en pas verhoogde zeedijken.

Verspreiding

Nederland
Algemeen in Zeeland en de aangrenzende Hollandse duinen, laagveengebieden en westelijk Noord-Brabant. Zeldzaam in het rivierengebied en in Noord-Holland. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Polders en zeldzaam in de duinen en langs de rivieren. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Wallonië
Zeldzaam in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Zuidwest-Europa. Oostelijk tot in Iran en noordelijk tot op de Britse eilanden en in Nederland. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Australië.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Gevlekte rupsklaver

Verspreiding Gevlekte rupsklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten