Gewone hoornbloem

Algemeen

De Hoornbloem kent minstens 7 varianten die ook vaak in dezelfde periode bloeien en 5 ervan zijn ook nog eens algemeen. Het geslacht waartoe de Hoornbloem toe behoort (Cerastium) telt wel 119 soorten. En ze lijken ook nog eens op sommige Muur soorten. Dus zeker bij deze soort is een goede flora onmisbaar. De Gewone hoornbloem bloeit in April tot en met de herfst.

Er komen in Nederland minstens 7 soorten Hoornbloem voor:

 • Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) - algemeen
 • Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. vulgare) - algemeen
 • Glanzige hoornbloem (Cerastium fontanum subsp. holosteoide) - zeldzaam
 • Kluwen hoornbloem (Cerastium glomeratum) - algemeen
 • Scheve hoornbloem (Cerastium diffusum) - zeldzaam
 • Viltige hoornbloem (Cerastium tomentosum) - algemeen/verwilderd
 • Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum) - algemeen)

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

De vrucht van deze bloem is cilindrisch en iets gekromd, zodat deze iets wat op een koehoorn lijkt.

Namen in andere talen

 • English: Common mouse-ear, Big chickweed
 • Français: Céraiste commun
 • Deutsch: Gewöhnliches Hornkraut
 • Espanõl: Oreja de ratón
 • Italiano: Peverina fontana
 • Svenska: Hönsarv
 • Norsk: Vanlig arve
 • Dansk: Almindelig Hønsetarm

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Common mouse-ear: Dit betekent "gewone muizenoor". Het best wel behaarde blad van deze plant lijkt iets op een muizenoor.
 2. Big chickweed: Dit betekent "groot kuikenkruid". Chickweed is een algemene Engelse term die wordt gebruikt voor kruid dat zowel wilde als kooivogels eten. De zaden de jonge toppen en bladeren. Chickweed wordt eigenlijk gebruikt wordt voor Vogelmuur (Stellaria media). Helaas wordt de Hoornbloem ook zo genoemd. Ter onderscheid heet deze plant dus Big chickweed.

Voor de verspreiding van Gewone hoornbloem in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Céraiste commun: Dit is de Franse benaming voor een variant van de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Gewöhnliches Hornkraut: Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Peverina fontana. De verklaring voor Peverina is mij nog onbekend. Fontana is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Hönsarv. Dit betekent "kippen-erfgoed". Het geslacht Cerastium heet in het Zweeds Arven. Dit betekent "erven". Waarom is niet bekend maar het is een algemene Scandinavische term voor Kruid.

Voor de verspreiding van Gewone hoornbloem in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is vanlig arve. Dit betekent "gewoon erfgoed". Deze naam is specifiek bedoeld voor Cerastium vulgare. Arve betekent letterlijk erfgoed maar het is een algemene Scandinavische term voor Kruid.

De Deense naam is Almindelig Hønsetarm. Deze naam is specefiek bedoeld voor de Cerastium vulgare.  Dit betekent "algemene kippendarm". Waarschijnlijk (ik heb dit maar één keer gelezen) is deze naam ontstaan omdat de wortels van dit geslacht zo taai zijn als kippendarmen.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak humeuze, zwak zure tot kalkhoudende grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Grasland (o.a. grasvelden en vochtig, bemest grasland), bermen, dijken, tuinen, akkers, afgravingen (leemgroeven), bossen (langs boswegen), waterkanten (rivieroevers), zeeduinen (duinvalleien), op de bovenrand van schorren, hellingen, open plantsoenen en tussen straatstenen.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Alle werelddelen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Gewone hoornbloem

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's