Gewone melkdistel

Algemeen

Samen met Akker melkdistel (Sonchus arvensis) en Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) zijn dit de pioniers onder de distels die je tot de voordeur kan tegenkomen. Ze bloeien vanaf Juni tot in de herfst.

Er zij in Nederland minstens vijf Melkdistelsoorten:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Verklaring Nederlandse naam

Gewoon omdat er meerdere soorten Distels bestaan. O.a. de Gekroesde melkdistel.

Melk vanwege het melkachtige sap dat vrijkomt als je de stengel breekt/kneust.

Het woord Distel is niet zo makkelijk te verklaren. Op etymologiebank.nl is een mogelijke uitleg te lezen.

Namen in andere talen

  • English: Smooth Sow-thistle
  • Français: Laiteron maraîcher
  • Deutsch: Kohl-Gänsedistel
  • Espanõl: Cerraja
  • Italiano: Grespino comune
  • Svenska: Kålmolke
  • Norsk: Haredylle
  • Dansk: Almindelig Svinemælk

Verklaring buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

  1. Smooth Sow-thistle: Dit betekent "zachte zaagdistel". De bladeren van deze plant zijn ook gezaagd net zoals bijv. de Kruldistel (Carduus crispus) of de Akkerdistel (Cirsium arvense) maar steken niet zo erg. De naam is ter onderscheid van de Gekroesde melkdistel (Sonchus asper) die in het Engels juist "Prickly Sow-thistle" heet
  2. Annual Sowthistle: Dit betekent "jaarlijkse zaagdistel". Niet alle distels zijn meerderjarig. Soms vormen zij een rozet en het volgend jaar groeit deze uit tot een distel (twee-jarig).

Voor de verspreiding van Gewone melkdistel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Laiteron maraîcher. Laiteron kan je het beste vertalen met "melkachtig". Maraîcher betekent "groente/fruitteler". Een logische naam want deze plant bevat eiwitten, koolhydraten, calorieën, vet, calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium, vitamine A, B1, B2, B3 en C. Prima dus als maaltijd voor mens of dier. De wetenschappelijke naam bevestigt dit nog eens.

De Duitse naam is Kohl-Gänsedistel. Dit betekent "kool-ganzendistel". Alhoewel deze naam in Google steeds met "zeugdistel" word vertaald. Of ganzen en zwijnen deze distel eten heb ik nog niet gelezen. Voor mij is deze betekenis dus onbekend. De plant werd als Kool gegeten.

De Spaanse naam is Cerraja. Meestal word dit vertaald met "gewone zaagdistel". De naam Ceraja zou afgeleid kunnen zijn van Cera wat "was" betekent. Deze plant bevat Latex en die heeft dezelfde uitstraling als "was". Aangezien ik dit niet zeker weet is de betekenis van deze naam mij onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Grespino comune. Grespino is de algemene naam voor "distel". Comune betekent "gewoon".

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Kålmolke. Dit betekent "kool-melk". Dus deze naam heeft ongeveer de zelfde strekking als de Duitse naam.

Voor de verspreiding van Gewone melkdistel in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Haredylle. Dit is afgeleid van Haredyl wat "haasachtig" betekent, naar de vorm van de bladeren.

De Deense naam is Almindelig Svinemælk. Dit betekent "algemene zwijnen-melk". Svine betekent "varken" en Maelka "melk van" dus "melk van/voor een varken? De Deense benaming voor het melksap.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte, zwak zure tot kalkhoudende grond (alle grondsoorten, maar minder op veen).

Groeiplaats
Akkers (hakvruchtakkers), moestuinen, bermen (open plekken), braakliggende grond, ruigten, plantsoenen, tussen straatstenen, langs stoepranden, tegen en op (oude) muren, puinhopen, bij kuilvoerhopen, mesthopen, afgravingen (kalkgroeven en leemgroeven), ruderale plaatsen, waterkanten (aanspoelselgordels), vloedmerk aan de zeekust, heggen en bosranden.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar minder algemeen in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gematigde en tropische gebieden.

Planten in het nieuws

Meer

Zie ook de wetenschappelijke  verklaring.

Verspreiding Gewone melkdistel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten