Gulden sleutelbloem

Algemeen

Gulden sleutelbloem is in het wild een zeer zeldzame plant. Alleen in Zuid-Limburg wordt hij vaker in het wild waargenomen maar ook dan blijft het een zeldzame plant. De reden dat erg veel mensen toch de Gulden sleutelbloem kennen is dat hij erg vaak wordt ingezaaid. Het is hét voorbeeld van een Stinzenplant. Dus in bijna ieder heemtuin is wel een exemplaar te vinden. Gulden sleutelbloem bloeit in April tot en met Juni.

Er komen 3 Sleutelbloem (Primula) soorten en het wild voor in Nederland:

 • Gulden sleutelbloem (Primula veris) - zeldzaam/vaak ingezaaid
 • Slanke sleutelbloem (Primula elatior) - vrij zeldzaam/vaak ingezaaid
 • Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) - zeldzaam/vaak ingezaaid

Verklaring Nederlandse naam

Gulden staat voor Goud/Geel kleurig. Aangezien alle sleutelbloem geel zijn denk ik persoonlijk dat dit puur ter onderscheid is.

Er zijn twee verklaringen: voor Sleutelbloem

 1. Sint Pieter, de hemelpoortwachter, liet bij het openen van de hemelpoort zijn sleutels vallen. Na een paar dagen vallen kwamen zij op een weiland terecht. Een klein meisje was daar aan het spelen en zag de prachtige sleutels liggen. Oprapen durfde ze niet, en dus rende ze naar huis om haar moeder te halen. Ondertussen had Sint Pieter een engel gestuurd om de sleutels te halen. Voordat het meisje en haar moeder aankwamen had de engel de sleutels meegenomen en deze plant er voor in de plaats gezet.
 2. Een veel simpelere verklaring is dat deze plant op een bos sleutels lijkt. De bloemen hangen als het ware als een bos aan de stengel zoals te zien is.

Namen in andere talen

 • English: Cowslip
 • Français: Coucou
 • Deutsch: Wiesen-Primel
 • Espanõl: aurícula
 • Italiano: Primula canescente
 • Svenska: Gullviva
 • Norsk: Marinøkleblom
 • Dansk: Hulkravet kodriver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, warme plaatsen op vochtige, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkrijke, humushoudende grond (zand, zavel, klei, mergel en löss).

Groeiplaats
Grasland (kalkgrasland en kalkrijke hellingen), bossen, bosranden, struwelen, kapvlakten, uiterwaarden (zandige stroomruggen), zeeduinen, rivierdijken, kanaalbermen, wegbermen en in stinsenmilieus.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het rivierengebied, Noord-Brabant en de Hollandse en Zeeuwse duinen.

Vlaanderen
Vrij algemeen in Voeren, vrij zeldzaam in het Maasgebied en zeldzaam in het kustgebied bij Nieuwpoort. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen). Elders veel zeldzamer.

Wereld
Het grootste deel van Europa, maar in de meest noordelijke en zuidelijke delen zeer zeldzaam. Ook (in afwijkende ondersoorten) op enkele plaatsen in West- en Midden-Azië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Gulden sleutelbloem

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's