Hazenpootje

Algemeen

Hazenpootje is een klaver maar valt niet op door de drie typische blaadjes maar door de uitstekende langwerpige, zachtharige bloemhoofdjes. Individueel ziet deze plant er dan ook prachtig uit. Hij bloeit vanaf Juli tot en met de herfst.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

De naam Hazenpootje verwijst naar het afgeronde, langwerpige, zachtharige uiterlijk van de bloemhoofdjes.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Mûzeklaver
  • English: Hare's-foot clover, Hairy clover
  • Français: Trèfle Pied-de-lièvre
  • Deutsch: Hasen-Klee
  • Espanõl: Pie de liebre
  • Italiano: Trifoglio arvense
  • Svenska: Harklöver
  • Norsk: Harekløver
  • Dansk: Hare-Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hare's-foot clover: Dit betekent "hazenpootklaver", dus vrijwel gelijk aan de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Hazenpootje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle Pied-de-lièvre. Dit betekent ook "klaver met poot van haas", Hazenpootje dus.

De Duitse naam is Hasen-Klee. Dit betekent "hazenklaver".

De Spaanse naam is Pie de liebre. Dit betekent "voet van een haas". net zoals de Nederlandse naam.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio arvense. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Harklöver: Har betekent "haas" en Klöver betekent "klaver".

Voor de verspreiding van Hazenpootje in Zweden zie deze kaart.

De Noorse en Deense naam zijn beide Harekløver, wat ook dit betekent weer "haas klaver".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open tot grazige plaatsen (vaak een pionier) op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, meestal kalkarme, zure grond. Vooral op bewerkte of verplaatste plaatsen. Ook op stenige grond.

Groeiplaats
Akkers (akkerranden en braakliggende akkers), grasland (schraal grasland, grasvelden en kalkgrasland), bermen, zeeduinen (duingrasland), afgravingen (zand- en steengroeven), heide, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), industrieterreinen, haventerreinen, mijnterreinen, beweide zandduintjes, opgespoten grond en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Gelderland en in de duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied, Zuidoost-Fryslân en West- en Midden-Drenthe.

Vlaanderen
Vrij algemeen. Het meest in de duinen, de Kempen en in stedelijke gebieden.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Europa, behalve in het hoge noorden. Ook in West-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Hazenpootje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's