Brassicaceae - Sinapis arvensis (3)


Algemeen

Herik is een van die lastige gele Kruisbloemigen. Alleen met een goede flora en/of hulp van iemand die er meer vanaf weet is de plant goed te determineren. Niet omdat Herik nu zo zeldzaam is maar omdat er zoveel look a likes zijn. Gelukkig staat er op de website van Floron een determinatiehulp waarbij sommige verschillen goed te zien zijn. Herik bloeit van Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 3 soorten Herik (Sinapis) in het wild voor in Nederland en één soort die wel een Sinapis-soort is maar niet zo heet:

Verklaring Nederlandse naam

Volgens Etymologiebank.nl komt het woord Herik van het Middelnederlandse Hederic, dat zelf afgeleid is van het Middelhoogduitse Hederich, dat als algemene naam werd gebruikt voor allerlei massaal voorkomende akkeronkruiden, zoals planten met de hedendaagse namen Herik en Knopherik, twee soorten die zeer algemeen zijn op en rond akkers. Over de herkomst van het Duitse Hederich, een van de Duitse namen voor Rhaphanus raphanistrum (Knopherik), bestaat onzekerheid. Het woord zou misschien afgeleid zijn van Hederaceus (klimopachtig). Maar ik zie geen eenduidige verklaring.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Krôde
  • English: Charlockmustard
  • Français: Moutarde des champs
  • Deutsch: Acker-Senf
  • Espanõl: Mostaza silvestre
  • Italiano: Senape arvense
  • Svenska: Åkersenap
  • Norsk: Snau åkersennep
  • Dansk: Agersennep

Verklaring Buitenlandse namen

Het grappige is dat deze plant in vrijwel alle talen de volksnaam uit Nederland heeft, Veldmosterd maar deze plant werd niet gebruikt voor de productie van officiële mosterd, die is/was weg gelegd voor o.a. Zwarte mosterd (Brassica nigra). Maar Herik werd wel gebruikt om de maaltijd pittiger te laten smaken voor degene die echte mosterd niet kon betalen of het niet had. Ook werd Herik voor diverse andere culinaire toepassingen gebruikt. Alleen de Engelse naam is anders en bij de Noorse naam staat het voegsel Snau ervoor dat kaal betekent. Waarschijnlijk wordt hier "schijn/niet de echte" mee bedoeld. 

De Engelse naam is Charlockmustard. Het woord Charlock komt uit het midden/oud Engels maar de exacte betekenis voor dit woord is tot nu toe onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende grond. Vaak op zavel en klei, maar soms op zand.

Groeiplaats
Akkers (akkers en akkerranden), braakliggende grond, omgewerkte grond, stortterreinen, open plaatsen in bermen en op dijken.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar minder algemeen in het noordoosten.

Vlaanderen
Algemeen, maar minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar zeldzaam in Hoge Ardennen.

Wereld
Herik komt oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Herik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten