Hertshoornweegbree

Algemeen

De Hertshoornweegbree is net als het Echt/Deens lepelblad (Cochlearia officinalis/danica) een zout-tolerante plant. Van origine komt Hertshoorn weegbree ook in de duinen voor maar door het toenemende pekel beleid is de plant, net zoals Lepelblad, steeds vaker in de berm te vinden. Behalve in de berm wordt de plant (zie Floron verspreidingskaartje ook elders waargenomen. Herthoornweegbree bloeit in Juni tot en met September.

Er komen in Nederland minstens 7 Weegbree (Plantago) soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Met veel fantasie doet één blad een beetje denken aan het gewei/hoorn/spits van een hert. Een stengelblad moet de stang voorstellen en elke zijvertakking een end.

Weegbree betekent "wegbeheerser". Deze plant produceert zaden die een gelei bezitten waardoor ze gemakkelijk aan de schoenen en voetzolen blijven plakken zodat de plant zich makkelijk verspreidt.

Namen in andere talen

  • English: Buck's-horn Plantain
  • Français: Plantain Corne-de-cerf
  • Deutsch: Krähenfuß-Wegerich
  • Espanõl: Hierba estrella
  • Italiano: Barba di cappuccio
  • Svenska: Strandkämpar
  • Norsk: Flikkjempe
  • Dansk: Fliget vejbred

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Buck's-horn Plantain. Buck'shorn betekent "herten/bokken hoorn" Met name de vergelijking van de stengelbladeren (met rechts en links een paar keer geveerd, zijslippen) met het gewei van een (mannelijk) hert. Dus gelijk aan de Nederlandse naam. Het woord Plantain is de Engelse benaming voor weegbree. Het komt van de geslachtsnaam Plantago en is afgeleid van het Latijnse Planta Pedis dat "voetzool" betekent. Dit omdat men het plat tegen de bodem liggende blad met een voetzool vergeleek. Dit sloeg vooral op de Grote weegbree (Plantago major subsp. major) (Major betekent groot/breed) die met zijn brede bladeren algemeen langs wegen voorkomt. Deze soort werd de naamgever voor het gehele geslacht Weegbree, ook voor soorten met smallere bladeren zoals bijv. Smalle weegbree (Plantago lanceolata). en natuurlijk deze plant.

De Franse naam is Plantain Corne-de-cerf. Plantain is de Franse benaming voor een Weegbree-soort. De uitleg staat bij de Engelse naam. Corn-de-cerf betekent met het gewei van een een edelhert.

De Duitse naam is  Krähenfuß-Wegerich. In Duitsland wordt de vorm van de plant vergeleken met een Kraaienpoot (Krähenfuß). De naam Wegerich is afgeleid van het Oude Hoge Duitse woord Wegarih of het Midden Hoge Duitse Wegerich, dat weer vertaald kan worden met Wegbeherrscher. De afzettingen op paden werd ook uitgelegd dat de weegbree kan verhelpen tegen alles wat je kan overkomen op een pad, zodat (bv verstuikingen).

De Spaanse naam is Hierba estrella. Dit betekend "ster-kruid". Een wel heel algemene naam voor een plant. De exacte naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Groene stranden, hoge kwelders (schorren), grasland (droog grasland en mestplekken), betreden plaatsen, gepekelde bermen, tussen straatstenen, konijnenkrabplaatsen, veepaadjes, mierenbulten, voegen van zeedijken, zeeduinen (langs duinpaden en duinvalleien) en waterkanten (langs kreken en brakke, steile slootkanten).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het kustgebied en in Zeeland. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Algemeen in de duinen. Elders vrij zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
West-Europa, rondom de Middellandse Zee en in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Hertshoornweegbree

Verspreiding Hertshoornweegbree

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

 

Foto's