Hertshoornweegbree

Algemeen

De Hertshoornweegbree is net als het Echt/Deens lepelblad (Cochlearia officinalis/danica) een zout-tolerante plant. Van origine komt Hertshoorn weegbree ook in de duinen voor maar door het toenemende pekel beleid is de plant, net zoals Lepelblad, steeds vaker in de berm te vinden. Behalve in de berm wordt de plant (zie Floron verspreidingskaartje ook elders waargenomen. Herthoornweegbree bloeit in Juni tot en met September.

Er komen in Nederland minstens 6 soorten Weegbree (Plantago) in het wild voor in Nederland:

 • Getande weegbree (Plantago major subsp. intermedia) - algemeen
 • Grote weegbree (Plantago major subsp. major) - algemeen
 • Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) - algemeen
 • Ruige weegbree (Plantago media) - vrij zeldzaam
 • Zandweegbree (Plantago arenaria) - zeldzaam
 • Zeeweegbree (Plantago maritima) - vrij zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Met veel fantasie doet één blad een beetje denken aan het gewei/hoorn/spits van een hert. Een stengelblad moet de stang voorstellen en elke zijvertakking een end.

Weegbree betekent "wegbeheerser". Deze plant produceert zaden die een gelei bezitten waardoor ze gemakkelijk aan de schoenen en voetzolen blijven plakken zodat de plant zich makkelijk verspreidt.

Namen in andere talen

 • English: Buck's-horn Plantain
 • Français: Plantain Corne-de-cerf
 • Deutsch: Krähenfuß-Wegerich
 • Espanõl: Ababanja
 • Italiano: Barba di cappuccio
 • Svenska: Strandkämpar
 • Norsk: Flikkjempe
 • Dansk: Fliget vejbred

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot soms droge, matig voedselarme tot voedselrijke, meestal zilte en verdichte, vaak kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Groene stranden, hoge kwelders (schorren), grasland (droog grasland en mestplekken), betreden plaatsen, gepekelde bermen, tussen straatstenen, konijnenkrabplaatsen, veepaadjes, mierenbulten, voegen van zeedijken, zeeduinen (langs duinpaden en duinvalleien) en waterkanten (langs kreken en brakke, steile slootkanten).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het kustgebied en in Zeeland. Elders zeldzaam. Niet in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Algemeen in de duinen. Elders vrij zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
West-Europa, rondom de Middellandse Zee en in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika en Australië.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Hertshoornweegbree

Verspreiding Hertshoornweegbree

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten