Mentha longifolia 2005.08.02 09.53.56


Algemeen

Hertsmunt Het een redelijk zeldzame plant met een zeer opvallende naam. De geur van deze munt-soort is sterker dan gemiddeld. Deze plant is al eeuwen bekend als tuinplant. Capitulare de villis vel curtis imperii (of imperialibus ) is een wetgevingshandeling ( capitular) daterend uit de late 8e of vroege 9e eeuw . Hierin noemt Karel de Grote o.a. een verplichte lijst met planten en bomen die in de koninklijke tuinen moesten worden aangeplant. Hertsmunt kwam ook voor op deze lijst. In de omgeving van de grote rivieren maak je de meeste kans om deze plant te zien want het is een echte oeverplant. Muntsoorten zijn vaak lastig uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarneming.nl laat verschillen zien tussen Water-, Krans- en Akkermunt en Polei. Hertsmunt bloeit in Juli tot en met September.

Er komen minstens 6 soorten Munt (Mentha) in het wild voor in Nederland:

 • Akkermunt (Mentha arvensis) - Algemeen
 • Aarmunt  (Mentha spicata) - Vrij zeldzaam/Verwilderd
 • Hertsmunt  (Mentha longifolia) - Vrij zeldzaam
 • Polei  (Mentha pulegium) - Zeldzaam
 • Watermunt  (Mentha aquatica) - Algemeen
 • Witte munt (Mentha suaveolens) - Zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Tot nu toe ben ik nog niet achter wat het woord "herts" precies betekent.

Munt is waarschijnlijk een vertaling uit het Grieks (Mentha). De verklaring is dan ook bij de wetenschappelijke naam te vinden te vinden.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • English: Horse Mint
 • Français: Menthe à longues feuilles
 • Deutsch: Ross-Minze
 • Espanõl: Menta de caballo
 • Italiano: Menta a foglie lunghe
 • Svenska: Gråmynta
 • Norsk:Gråmynte
 • Dansk: Grå Mynte

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Horse Mint. Dit betekent natuurlijk "paarden-munt". De plant werd vroeger in de kruidengeneeskunde voor mensen gebruikt (net zoals vele andere munt-soorten), maar in het bijzonder werd de plant ook aangewend voor ziekten bij paarden, vandaar Horse in de naam. In volksnamen van verschillende andere talen zie je deze naam ook terug. Maar er wordt ook geschreven dat de naam verwijst naar de geur van de plant. Deze zou de geur hebben van paardenurine. Dit laatste geloof ik persoonlijk meer. Nergens staat beschreven dat deze plant werd toegepast op diergeneeskunde. Wel is overal te lezen dat deze soort van alle Muntsoorten het 'minst' ruikt en dan bedoel ik niet minder sterk maar minder aangenaam. De geur van petroleum word soms genoemd.

De Franse naam is Menthe à longues feuilles. Dit betekent "munt met de lange bladeren. En inderdaad is dit een Muntsoort met langwerpige stengelbladeren die onderaan iets behaard zijn, ligt naar munt ruiken en zelfs een beetje giftig zijn.

De Duitse naam is Ross-Minze. Dit betekent net als de Engelse naam "paarden-munt".

De Spaanse naam is Menta de caballo. Dit betekent ook "paarden-munt".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Menta a foglie lunghe. Dit betekent "munt met de lange bladeren". Dus de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse, Noorse en Deense naam is nagenoeg gelijk, Gråmynta/Gråmynte/Grå Mynte. Dit betekent "grijze munt". De stengelbladeren zijn aan de onderkant behaard en dit geeft de plant een grijze indruk.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke grond (stenige plaatsen en klei).

Groeiplaats
Waterkanten (langs rivieren), ruigten (natte ruigten), rivierdijken, grasland (drassig grasland), heggen, langs bosjes en bij bronnen.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied (het meest in het zoetwatergetijdengebied). Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Zeldzaam in het Maasgebied.

Wereld
Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en Midden-Europa.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Hertsmunt

Verspreiding Hertsmunt

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten