Viola canina 2


Algemeen

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord "Honds" werd vroeger gebruikt als een plant totaal nutteloos was (niet eetbaar of medicinaal bijv.).

Viool komt van Viola (Latijn) en betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje.

Namen in andere talen

  • English: Heath dog violet
  • Français: Violette des chiens
  • Deutsch: Hundsvielchen
  • Espanõl:
  • Italiano: Viola selvatica
  • Svenska: Ängsviol
  • Norsk: Engfiol
  • Dansk: Hunde-Viol 

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Heath dog violet. Dit betekent "heide hondsviooltje". Dit zou een hint moeten zijn dat dit plantje te vinden is op de heide. Maar aan het Nederlands verspreidingskaartje is goed te zien dat dit Viooltje het ook prima doet op een zanderige bodem, de kust en de Veluwe. Het Honds deel van het woord wil zeggen dat dit het enige Viooltje is dat nergens geschikt voor was (niet als geneesmiddel en niet voor parfum e.d.).

Voor de verspreiding van het Hondsviooltje in Engeland zie deze kaart.

De Franse en Duitse naam is gelijk, Violette des chiens/Hundsvielchen. Dit betekent ook Hondsviooltje net als de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Viola canina. Canina is afgeleid van Canino dat  letterlijk "hoektand" betekent. Maar natuurlijk kan je dit gewoon vertalen als "hondsviooltje". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is gelijk, Äkta ängsviol/Engfiol. Dit betekent "echt weideviooltje".

Voor de verspreiding van Hondsviooltje in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Hunde-Viol. Dit betekent weer "hondsviooltje".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme, zwak zure grond (zand en veen).

Groeiplaats
Zeeduinen (duingrasland, binnenduinweiland), grasland (heischraal grasland, langs weinig begroeide greppels en hogere delen van hellinggrasland), heide (grazige heide), bermen, bosranden, kapvlakten, langs spoorwegen (spoorbermen), randen van kwelders (schorren), rivierduintjes en zandige dijken.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in de duinen, plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en vrij zeldzaam in Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij zeldzaam in de Duinen en de Kempen. Elders zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.

Wallonië
Vrij zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in een groot deel van het Middellandse-Zeegebied. Ook in gebieden met een gematigd klimaat in Azië en Zuid-Groenland (dit is subsp. montana).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Hondsviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten