Sisymbrium pannonicum — Flora Batava — Volume v17


Algemeen

Hongaarse raket is echt een andere plant als Gewone raket (Sisymbrium officinale). Het is ook geen ondersoort maar hij lijkt er heel erg veel op. Er zijn echt verschillen. Kijk maar in een goede flora. Hongaarse raket bloeit, net zoals die andere Raketsoort. in Mei, Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen 4 soorten Raket (Sisymbrium) in het wild voor in Nederland:

 • Gewone raket (Sisymbrium officinale) - algemeen
 • Hongaarse raket (Sisymbrium altissimum) - algemeen
 • Maasraket (Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum) - zeldzaam
 • Oosterse raket (Sisymbrium orientale( - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

De Nederlandse naam laat zich natuurlijk raden, de plant is afkomstig uit Oost-Europa.

De naam Raket is afgeleid van het Franse Roquette. Dit is weer een verbastering van het Latijnse Eruca waarmee "een sla plant uit de Brassicaceae familie" bedoeld wordt.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

 • Frysk: Hongaarske raket
 • English: Tall Rocket
 • Français: Sisymbre fausse moutarde
 • Deutsch: Hohe Rauke
 • Espanõl: Mostacilla alta
 • Italiano: Erba cornacchia altissima
 • Svenska: Hamnsenap
 • Norsk: Kjempesennep
 • Dansk: Ungarsk Vejsennep

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Tall Rocket. Dit betekent natuurijk "grote raket". Deze plant is niet groter dan bijv. de Gewone raket (Sisymbrium officinale). Ook de bloemen zijn niet groter. Het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam (altissimum) verwijst hier ook al naar.

De Franse naam is Sisymbre fausse moutarde. Sisymbre is de franse benaming voor het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Fausse moutarde betekent "verkeerde mostert". De plant Het zaad van deze plant, en vele andere Brassica soorten (waartoe deze plant tot deze familie behoort), is niet geschikt om mosterd van te maken.

De Duitse naam is Hohe Rauke. Hohe betekent "hoge". Dit wordt bij de Engelse naam uitgelegd. Het woord Rauke is waarschijnlijk afgeleid van Rau, wat scherp (smakend) betekent

De Spaanse naam is mij Mostacilla alta. Dit betekent "hoge mosterdplant". Ook hier is onbekend wat met Hoge word bedoeld.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Erba cornacchia altissima. Erba betekent "kruid". Cornachia betekent "kraai" en Altissima is de Italiaanse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam. Dus totaal betekent het "hoog kraaienkruid". In de tijd van Lodewijk XIV was dit een onfeilbare remedie voor het verlies van de stem. De siroop gemaakt van Erysimum (een oude Latijnse naam voor deze plant) zou helpen om te genezen van stemloosheid.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Hamnsenap.  Dit betekent letterlijk "haven mosterd". Haven zou een verwijzing zijn naar een vochtig milieu. Persoonlijk zie ik dit niet. Mosterd is weer een verwijzing naar veel Kruisbloemigen waar mosterd van wordt gemaakt.

De Noorse naam is Kjempesennep. Dit betekent "reuzenmosterd".

De Deense naam is Ungarsk Vejsennep. Dit is een kleine variatie op de vorige naam en betekent "Hongaarse wegmosterd".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open plaatsen (pionier) op droge, matig voedselarme tot meestal matig voedselrijke, kalkhoudende, omgewerkte zandgrond (ook wel op zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Braakliggende grond, omgewerkte grond, puin, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), ruderale plaatsen, ruigten (kalkrijke ruigten), industrieterreinen, haventerreinen, bermen (open plaatsen), plantsoenen, tegen muren, in de voegen van bestrating en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in de Hollandse en Zeeuwse duinen. Elders plaatselijk vrij algemeen, maar zeldzaam tot zeer zeldzaam in het noorden, in Zeeland en in Zuid-Limburg.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied, in het Maasgebied en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam.

Wallonië
Zeldzaam.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden- en West-Azië en Oost-Europa. Ingeburgerd in het grootste deel van Europa en in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Hongaarse raket

Verspreiding Hongaarse raket

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten