Hopklaver

Algemeen

Iets wat voor mij altijd hét kenmerk is voor Hopklaver is het typische puntje op het uiteinde van de stengelblaadjes van deze plant. Op een enkele site (bijv. waarnemingen.nl) en in een enkel boek (bijv. Nederlandse flora van Henk Eggelte) zie ik dit kenmerk staan. Er zijn natuurlijk meer kenmerken. Ook te vinden op o.a genoemde site en in o.a. genoemde boek. Verder vind ik persoonlijk het van de Mediago familie de mooiste klaver! Hij bloeit vanaf April tot in de herfst.

Het blad van o.a de Hopklaver is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten. Een bekend trio van klavers, Kleine-, Liggende- en Hopklaver zijn niet makkelijk uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarnemingen.nl kan uitkomst bieden.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 6 soorten Rupsklaver (Medicago) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

De naam Hop komt omdat de bloem lijkt op de vrucht van Hop (Humulus lupulus). De zogenaamde hop-bellen.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Hopperûpklaver
  • English: Black medick
  • Français: Luzerne lupuline
  • Deutsch: Hopfenklee
  • Espanõl:  ?
  • Italiano: Erba medica lupulina
  • Svenska: Humlelusern
  • Norsk: Humlelusern
  • Dansk: Humle-Sneglebælg

verklaring Buitnenandse namen

De Engelse naam is Black medick. Dit betekent "zwarte medick". Het woord Medick is afgeleid van het eerste deel van de wetenschappelijke naam. Het zwarte komt van de niervormige zaden die de plant vormt na de bloei in Augustus/September. Als ze rijp zijn kleuren ze zwart.

Voor de verspreiding van Hopklaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Luzerne lupuline. Dit is een combinatie van Luzerne dat ook een Medicago soort (zelfde geslacht) is en Lupuline is het tweede deel van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Hopfenklee. Dit betekent "hopklaver". Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik niet weet wat de meest gebruikte naam is.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Erba medica lupulina. Dit is een combinatie van het woord Erba dat "kruid" betekent en de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Humlelusern. Dit betekent "hopluzerne".

Voor de verspreiding van Hopklaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Humlelusern. Dit betekent "hopluzerne".

De Deense naam is Humle-Sneglebælg. Dit betekent "hop-slakkenpeul". Het woord Hop woord bij de Nederlandse naam uitgelegd. Slakkenpeul slaat op de vorm van de gedraaide peulen na de bloei.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, vaak kalkhoudende, licht bemeste en humusarme grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bermen, grasland, dijken (rivieren en kanalen), akkers (akkers en akkerranden), zeeduinen (duingrasland), tussen straatstenen, parkeerplaatsen, ruderale plaatsen, vluchtheuvels, afgravingen, braakliggende grond, afbrokkelende delen van muren, grindbanken, tussen steenslag aan wegranden en in barsten van asfalt of beton.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân en op de hoge zandgronden in Midden-Nederland.

Vlaanderen
Algemeen, maar iets minder algemeen in de oostelijke Kempen. Het meest in de Polders.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Alle werelddelen, vooral in gematigde streken, maar plaatselijk ook in de tropen. Van oorsprong is Hopklaver een Europese soort.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Hopklaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's