Petasites japonicus01


Algemeen

Alhoewel het qua naam logisch zou zijn dat Japans hoefblad en Klein hoefblad (Tussilago farfara) familie van elkaar zouden zijn is dit absoluut niet het geval. De plant afkomstig uit Japan (verassend!) en wordt aangeplant in vochtige parkachtige bossen en in veel tuinen.  Japans hoefblad is door Philipp Franz von Siebold meegenomen uit Japan in de eerste helft van de negentiende eeuw. De plant is een niet ingeburgerde adventieve soort die kan verwilderen. Japans hoefblad bloeit in April en Mei.

Er komen minstens 4 soorten Hoefblad (Petasites) in het wild voor in Nederland:

 • Groot hoefblad (Petasites hybridus) - algemeen
 • Japans hoefblad (Petasites japonicus) - vrij zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Winterheliotroop (Petasites pyrenaicus) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Wit hoefblad (Petasites albus ) - zeldzaam/verwilderde tuinplant

Verklaring Nederlandse naam

Het eerste deel van de Nederlandse naam is een open deur. Hierboven staat de verklaring al.

De naam "Hoefblad" heeft alles te maken met het blad. Na de bloei vormt dit zich en lijkt op een hoef (paardenhoef).

Namen in andere talen

 • English: Giant Butterbur
 • Français: Pétasite du Japon
 • Deutsch: Japanische Pestwurz
 • Espanõl: -
 • Italiano: -
 • Svenska: Bitterskråp
 • Norsk: Japanpestrot
 • Dansk: Japansk hestehov

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie & verspreiding
Japans hoefblad groeit op licht tot halfbeschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, voedselrijke, kleiige, zandige en venige bodems. Zij staat in bossen, bosranden, parken, graslanden, langs waterkanten, bij oude buitenplaatsen. In Nederland is de soort in de negentiende eeuw vanuit Japan ingevoerd en als stinzenplant aangeplant bij oude buitenplaatsen en dergelijke stinzenmilieus. Zij is daarna verwilderd, maar is nog niet ingeburgerd. Zij vormt worteluitlopers en woekert daardoor sterk. Soms wordt een deel van bij vijvers aangeplante en woekerende planten verwijderd en in de vrije natuur uitgezet. Japans hoefblad komt verspreid over Nederland voor en is nog vrij zeldzaam. Het is een fraaie, vroeg bloeiende, geelgroene plant met gedrongen bloemtrossen. In de loop van het jaar kunnen de bladen een breedte van één meter krijgen. Dat is groter dan bij Groot hoefblad. Japans hoefblad kan verward worden met Wit hoefblad.

CC-BY-SA 3.0 Niko Buiten, 2015

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Japans hoefblad

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten