Klein kaasjeskruid

Algemeen

Vroeger stond Malva bekend als een kruid dat erg handig was om te genezen tegen vele kwalen. Het stond bekend als Herba omniumorbium, wat zoiets betekent als "het kruid voor allerlei ziekten. Reeds Plinius vertelde dat een beker van het sap uit de planten getrokken alle ziekten uit het lichaam houdt. Persoonlijk vind ik de zaaddozen van deze plant het meest opvallen. Klein kaasjeskruid bloeit in Juni tot en met de September.

Er komen in minstens 7 soorten Kaasjeskruid (Malva) in Nederland in het wild voor: 

Ook de plant Heemst (Althaea officinalis) lijkt veel op diverse Malva soorten. Heemst maakt wel deel uit van de Malvafamilie maar is een andere soort, een Athaea.

Verklaring

Klein want er bestaan ook grotere varianten (Het Groot kaasjeskruid wordt bijv. tot wel 1 meter hoog).

De naam "kaasje" heeft betrekking op de rijpende vrucht, waarvan de zaden als partjes zo fraai aaneensluiten dat ze samen een kaasje lijken te vormen. Zie de foto's bij het Groot kaasjeskruid.

Namen in andere talen

 • English: Common Mallow, Dwarf mallow
 • Français: Mauve à feuilles rondes
 • Deutsch: Weg-Malve
 • Espanõl: Malva enana
 • Italiano: Malva neglecta
 • Svenska: Skär kattost
 • Norsk: Småkattost
 • Dansk: Rundbladet Katost

verklaring Buitenlandse namen

Er zijn twee Engelse namen:

 1. Common Mallow: Dit betekent "algemene mallow". Een wel erg algemene naam voor dit Kaasjeskruid. Gelukkig is er een andere naam want er is bij deze naam is geen verschil tussen Groot- en klein kaasjeskruid.
 2. Dwarf mallow: Dit betekent "dwerg kaasjeskruid".

Voor de verspreiding van Klein kaasjeskruid in Engeland zie deze kaart.

Er zijn twee Franse namen:

 1. Mauve à feuilles rondes: Dit betekent letterlijk "grote paarse met ronde bladeren. Met paars wordt natuurlijk de kleur van de bloemen bedoeld. Met Ronde bladeren worden de stengelbladeren bedoeld. Deze zijn niet altijd even rond. Deze soort kruist vaak met Rond kaasjeskruid (Malva pusilla). Rond kaasjeskruid heeft veel weg van het klein kaasjeskruid, maar heeft minder opvallende bloemen daar deze zich nauwelijks boven de kelk verheffen.
 2. Mauve commune: Dit betekent "algemene paarse". Eigenlijk is deze naam hetzelfde als de Engelse naam.

De Duitse naam is Weg-Malve. Dit betekent "weg-malve".

De Italiaanse naam is Malva neglecta. Deze is gelijk aan de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Spaanse naam is Malva enana. Dit betekent "dwerg malva", netzoals de rweede Engelse naam.

De Zweedse naam is Skär kattost. Dit betekent letterrlijk "roze kat-kaas". Roze is dus min of meer de kleur van de plant. Met Kat-kaas wordt bedoeld dat het een soort "nepkaas" is. Eigenlijk staat de kat in Scandinavië gelijk aan de hond in Nederland. Lees bijv. ook maar Hondspeterselie (Aethusa cynapium). Eigenlijk wordt hier bedoeld "geschikt voor huisdieren, niet voor de mens". Maar natuurlijk wordt hier ook bedoeld dat de vruchtdozen op kazen lijken (zie de verklaring bij de Nederlandse naam) maar het dus niet zijn.

Voor de verspreiding van Klein kaasjeskruid in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Småkattost. Dit betekent "kleine kattost". Het woord Kattost wordt bij de Zweedse naam uitgelegd.

De Deense naam is Rundbladet Katost. Dit betekent "rondbladige kattost". Dit is weer een verwijzing naar Rond kaasjeskruid (Malva pusilla). Zie de eerste Franse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bij boerderijen, bermen (open plaatsen en langs fietspaden), wegranden, akkers (hakvruchtakkers), ruigten (voedselrijke ruigten), tuinen, braakliggende grond, enigszins ruderale plaatsen, zeeduinen (bij zeedorpen), bij hekken, heggen, langs muren en grasland (intensief beweide en bemeste dijken en weiland).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen, maar zeldzaam in het oosten en midden van het land.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit gematigde streken in Europa en Azië. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd klimaat.

Blog

Op de site Stadsplanten staat een leuk artikel over deze plant.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Klein kaasjeskruid

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten