Urtica urens Sturm40


Algemeen

De enige keer dat de Kleine brandnetel opvalt is als je per ongeluk in aanraking komt met de plant. De Grote brandnetel (Urtica dioica) zie je wél staan maar door zijn grootte en de héél kleine bloeiwijze zie je de Kleine brandnetel bijna altijd "te laat". Hij bloeit in Mei tot in de herfst.

De laatste tijd zie ik steeds vaker meldingen voorbijkomen van de Zuidelijke brandnetel (Urtica membranacea). Deze plant staat nu nog te boek bij Floron als zeldzaam. De plant is ook pas sinds 2000 te vinden. Maar waarschijnlijk gaat dit door klimaatverandering anders worden.

Verklaring Nederlandse naam

Klein wordt bij deze plant echt letterlijk bedoeld. Vergeleken de Grote brandnetel (Urtica dioica) is deze plant echt een stuk kleiner. Hij kan maximaal een halve meter groot worden maar dan heb je het wel gehad. De stengelbladeren zijn ook kleiner. Verder zijn er nog wel verschillen maar die zijn te vinden in een goede flora.

De verklaring voor het woord Brandnetel is hetzelfde als zijn grotere broer/zus. Alleen is het branderige gevoel iets heftiger. Dit komt waarschijnlijk doordat de stengel van deze plant alleen is bezet met brandharen. De grote Brandnetel heeft ook gewone haren op de stengel.

Namen in andere talen

  • English: Small nettle
  • Français: Ortie brulante
  • Deutsch: Kleine brennessel
  • Espanõl: Ortiga
  • Italiano: Ortica minore
  • Svenska: Etternässla
  • Norsk: Smånesle
  • Dansk: Liden nælde

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Small nettle. Dit betekent "kleine brandnetel" dus gelijk aan de Nederlandse naam.

Voor de verspreiding van Kleine brandnetel in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Ortie brulante. Dit betekent "brandende ortie". Dus eigenlijk dubbelop want ortie is de wetenschappelijke naam voor Brandnetel. De Grote brandnetel heet in het Frans Grande ortie

De Duitse naam is Kleine brennessel. Dit betekent ook weer "kleine brandnetel".

De Italiaanse naam is Urtica urens. Dit is de Italiaanse naam voor de wetenschappelijke naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Etternässla. Dit betekent "eeuwige netel". Deze naam is te verklaren doordat de Kleine brandnetel altijd vrouwelijke en mannelijke bloemen heeft op één plant. Dus is er eeuwige kans op voortplanting

Voor de verspreiding van Kleine brandnetel in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Smånesle. Dit is de Noorse benaming voor de Nederlandse naam.

De Deense naam is Liden nælde. Dit betekent ook weer "kleine netel".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen (pionier) op vrij droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstof- en ammoniakrijke, bemeste, zwak zure en meestal bewerkte grond.

Groeiplaats
Akkers (vooral akkerranden), moestuinen, omgewerkte grond, braakliggende grond, plantsoenen, bij persvoerhopen en mesthopen, op zandwalletjes, overhoekjes in bloembollenvelden, langs ruiterpaden in zandgebieden, ruderale plaatsen en zeeduinen (omgewerkte grond en langs duinwegen die bedekt zijn met stro of houtsnippers).

Verspreiding

Nederland
Algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Hoge Ardennen.

Wereld
Vermoedelijk oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu in alle werelddelen, in gebieden met een gematigd of vrij koel klimaat.

Blog

Op de site van Stadsplanten staat een leuk artikel over deze plant.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine brandnetel

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten