Sparganium emersum 11429


Algemeen

Kleine egelskop komt in Nederland net iets minder vaak voor als zijn soortgenoot Grote egelskop (Sparganium erectum). Het belangrijkste verschil is dat de Kleine egelskop niet vertakt is, maar er zijn meer verschillen. Deze staan beschreven in diverse flora's en sites. Kleine egelskop bloeit in Juni tot en met September. 

Er komen minstens 4 soorten Egelskop (Sparganium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Kleine verraad natuurlijk dat er ook een Grote egelskop (zie hierboven) bestaat.

De naam Egelskop slaat op de vruchten van de plant die stekelig zijn en op een egel lijken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Lytse dûkel
  • English: Unbranched Bur-reed
  • Français: Rubanier émergé
  • Deutsch: Einfacher Igelkolben
  • Espanõl: Plantanaria
  • Italiano: Coltellaccio a fusto semplice
  • Svenska: Vanlig igelknopp
  • Norsk: Staut-piggknopp
  • Dansk: Enkelt Pindsvineknop

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Unbranched Bur-reed. Letterlijk betekent dit "onvertakte puntachtige-rietstengel". Dit komt nogal vreemd over dus hier is een uitleg nodig. Hét verschil met de Grote egelskop (Sparganium erectum), die erg veel op Kleine egelskop lijkt, is dat deze unbrachned=onvertakt is. Aan deze "riet" achtige stengel zitten een soort "stekel/puntachtige" bloemen/vruchtjes (het Bur-reed woord). Het woord Reed" kan ook slaan op de smalle bladeren van de plant. Geen enkele Egelskop-soort is familie van Riet.

De Franse naam is Rubanier émergé. Een Rubanier was een vlechter die gebruik maakte van o.a. de bladeren van Egelskop om er manden e.d. van te vlechten. Émergé betekent 'opkomend/verschijnend". Het is de Franse benaming voor het tweede gedeelte van de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Einfacher Igelkolben. Dit betekent "eenvoudige egelskop". Het woord Einfacher is ter onderscheid van de Grote egelskop die in Duitsland Aufrechter Igelskolben heet.

De Spaanse naam is Plantanaria. Dit betekent letterlijk "weegbree". Maar een Weegbree-soort in Spanje heet Llantén. Dus waarom deze naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Coltellaccio a fusto semplice. Coltellaccio betekent "lang mes". Dit is een verwijzing naar de lange smalle stengelbladeren. A fusto semplice betekent "met eenvoudige stengel", dus een niet vertakte stengel.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Vanlig igelknopp. Dit betekent ook weer "eenvoudige egelskop". De Grote egelskop heet in Zweden Stor igelknopp. 

De Noorse naam is Staut-piggknopp. Staut betekent "statig/breder dan normaal". Waarom is mij onbekend. Pigg komt van piggsvin en betekent "egel" en Knopp betekent "kop".

De Deense naam is Enkelt Pindsvineknop. Enkelt betekent "enkelvoudig", dus niet vertakt. Pindsvin betekent "egel" en Knop natuurlijk weer "kop".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselrijk tot voedselrijk, niet vervuild, stilstaand en stromend, zwak zuur tot neutraal, zoet, zelden heel zwak brak water met een bodem van zand, leem, rivierklei of laagveen.

Groeiplaats
Waterkanten en water (sloten, spoorsloten, plassen, vijvers, afwateringskanalen, beken, oude rivierlopen en heidevennen met binnendringend voedselrijk water).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en in laagveengebieden, vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeldzaam in de Hollandse duinen. Eders zeer zeldzaam en vrijwel niet in zeekleigebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
Gematigde en koelere streken op het noordelijk halfrond.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Kleine egelskop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten