Sparganium emersum 11429


Algemeen

Kleine egelskop komt in Nederland net iets minder vaak voor als zijn soortgenoot Grote egelskop (Sparganium erectum). Het belangrijkste verschil is dat de Kleine egelskop niet vertakt is, maar er zijn meer verschillen. Deze staan beschreven in diverse flora's en sites. Kleine egelskop bloeit in Juni tot en met September. 

Er komen minstens 4 soorten Egelskop (Sparganium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Kleine verraad natuurlijk dat er ook een Grote egelskop (zie hierboven) bestaat.

De naam Egelskop slaat op de vruchten van de plant die stekelig zijn en op een egel lijken.

Namen in andere talen

  • English: Unbranched Bur-reed
  • Français: Rubanier émergé
  • Deutsch: Einfacher Igelkolben
  • Espanõl: Plantanaria
  • Italiano: Coltellaccio a fusto semplice
  • Svenska: Vanlig igelknopp
  • Norsk: Staut-piggknopp
  • Dansk: Enkelt Pindsvineknop

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, matig voedselrijk tot voedselrijk, niet vervuild, stilstaand en stromend, zwak zuur tot neutraal, zoet, zelden heel zwak brak water met een bodem van zand, leem, rivierklei of laagveen.

Groeiplaats
Waterkanten en water (sloten, spoorsloten, plassen, vijvers, afwateringskanalen, beken, oude rivierlopen en heidevennen met binnendringend voedselrijk water).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in het rivierengebied en in laagveengebieden, vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeldzaam in de Hollandse duinen. Eders zeer zeldzaam en vrijwel niet in zeekleigebieden.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wallonië
Vrij zeldzaam.

Wereld
Gematigde en koelere streken op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Kleine egelskop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten