LythrumHyssopifolia2


Algemeen

In tegenstelling tot Grote kattenstaart  (Lythrum salicaria) komt Kleine Kattenstaart nauwelijks voor in Nederland. Er staan maar een paar stippen op het Floron verspreidingskaartje in Nederland. Kleine kattenstaart bloeit in Juli tot en met September.

Er komen minstens 4 Lythrum soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Klein is in dit geval een juist determinatie kenmerk. Het plantje wordt amper 25 cm groot (vaak kleiner) terwijl Grote kattenstaart wel 1 meter hoog kan worden.

De naam Kattenstaart komt natuurlijk van de vorm van deze plant, een lange bloeiende stengel zonder afsplitsingen, die lijkt op de staart van een vrolijke kat die recht op staat. 

Namen in andere talen

  • English: Grass-poly
  • Français: Salicaire à feuilles d'hyssope
  • Deutsch:
  • Espanõl: Arroyuelo
  • Italiano: Litro issopifoglio
  • Svenska: Dvärgfackelblomster
  • Norsk: Møllekattehale
  • Dansk: Græskattehale

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, droogvallende grond en soms tussen grind.

Groeiplaats
Waterkanten (drooggevallen rivieroevers), periodiek overstroomde plaatsen, omgewerkte grond en industrieterreinen.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in Zuid-Limburg, in het rivierengebied en in stedelijke gebieden (o.a. Amsterdam). De soort houdt meestal niet lang stand op een bepaalde groeiplaats. Ingeburgerd tussen 1975 en 1999.

Vlaanderen
Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in het Maasgebied en de zuidelijke Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. In alle werelddelen, vooral in kustgebieden en zoutsteppen. In Europa noordelijk tot in Nederland en België (de noordgrens ligt bij ongeveer 53° N.Br).

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine kattenstaart

Kleine kattenstaart

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten