Kleine klaver

Algemeen

Het blad van o.a de Kleine klaver is het nationale embleem van Ierland O.a want de Irish shamrock (zoals het origineel embleem heet) is samengesteld uit meerdere Klaversoorten zoals in het volgende artikel te lezen is. Een bekend trio van klavers, Kleine-, Liggende- en Hopklaver zijn niet makkelijk uit elkaar te houden.Deze tabel van het forum van waarnemingen.nl kan uitkomst bieden. Kleine klaver bloeit in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

Klein want deze klaver is ten opzicht van bijvoorbeeld Rode klaver (Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium repens) veel kleiner.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Stienklaver
  • English: Lesser trefoil, Small hop clover
  • Français: Trèfle douteux
  • Deutsch: Kleiner Klee
  • Espanõl: Trébol amarillo
  • Italiano:  Trifoglio dubbio 
  • Svenska: Trådklöver
  • Norsk: Musekløver
  • Dansk: Fin Kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Lesser trefoil. Dit betekent "kleinere klaver". Duidelijk dat het hier vergeleken andere klaversoorten om een klein plantje gaat. Maar er zijn er meer! O.a. Liggende klaver (Trifolium campestre) en Hopklaver (Medicago lupulina).

Voor de verspreiding van Kleine klaver in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle douteux. Dit betekent "twijfelachtige klaver". Het is de Franse benaming voor het tweede deel van de Trifolium dubium (Kleine klaver).

De Duitse naam is Kleiner Klee. Dit betekent "kleine klaver".

De Spaanse naam is Trébol amarillo. Trébol betekent "drieblad" Dit is de gebruikelijke Spaanse naam voor een klaver-soort. Amarillo betekent "geel". Aangezien veel klaversoorten geel zijn is dit voor mij persoonlijk een te algemene naam. De meest gebruikte naam is mij dan ook onbekend.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio dubbio. Dit is de Italiaanse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Trådklöver. Dit betekent "draadklaver". De stengels van het geslacht klaver (en dus ook van kleine klaver) zijn rond. Misschien verwijst de naam hier wel naar.

Voor de verspreiding van Kleine klaver in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Musekløver. Dit betekent "muisklaver".

De Deense naam is Fin Kløver. Dit betekent "fijne klaver". Klein maar een prachtig kunstwerkje!

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en klei).

Groeiplaats
Grasland (laagblijvend grasland, weiland, gazons en hooiweiden), bermen, langs schelpenpaadjes, zeeduinen (betreden of beweide terreinen), dijken en afgravingen (leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Europa, behalve in het noordoosten. Ook in Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Kleine klaver

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's