Kleine Wiesenraute (Thalictrum minus) 6181


Algemeen

Kleine ruit is het zeldzamere broertje/zusje van de Poelruit  (Thalictrum flavum). Zowel letterlijk, dus echt kleiner en veel minder "vol", als veel zeldzamer. De plant is alleen in een gedeelte van het Nederlands duingebied te vinden en in een gedeelte van het Rivierengebied. Kleine ruit bloeit alleen maar in Juni en Juli.

Er komen 3 soorten Ruit (Thalictrum) in het wild voor in Nederland:

 • Akeleiruit (Thalictrum aquilegiifolium) - zeldzaam/verwilderde tuinplant
 • Poelruit (Thalictrum flavum) - algemeen
 • Kleine ruit (Thalictrum minus) - zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Zoals hier boven al genoemd, de plant is echt kleiner en niet zo weelderig als bijv. de Poelruit.

Het blad heeft in omtrek de vorm van een ruit.

Namen in andere talen

 • English: Lesser Meadow-rue
 • Français: Petit pigamon
 • Deutsch: Kleine Wiesenraute
 • Espanõl: ?
 • Italiano: Pigamo minore
 • Svenska: Kustruta
 • Norsk: Kystfrøstjerne
 • Dansk: Bugtet Frøstjerne

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op droge, humushoudende, vrij voedselarme, zwak zure tot meestal basische, kalkhoudende grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Zeeduinen (duinhellingen, binnenduinbossen, duinstruwelen, duingrasland en duinvalleien), rivierduinen, rivierdijken, rotsachtige plaatsen, waterkanten (soms langs beekoevers), bossen (lichte bossen), bosranden en heggen (kalkrijke zomen).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse duinen en zeldzaam in het rivierengebied, de Noord-Hollandse duinen en op de Waddeneilanden. Elders zeer zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen in het kustgebied. Elders zeer zeldzaam.

Wallonië
Vroeger zeer zeldzaam.

Wereld
Gematigde en koele streken in Europa, Azië en Afrika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Kleine ruit

Verspreiding Kleine ruit

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten