Sparganium natans


Algemeen

Dit is één van de 4 in het wild voorkomende Egelskoppen in Nederland. Het verschil met de Grote egelskop (Sparganium erectum) is nog wel te zien. Maar het verschil met de Kleine egelskop (Sparganium emersum) is veel moeilijk. Want de naam is wel Kleinste maar.........in dit geval is het inderdaad maar een naam. Een betere flora waar alle drie de soorten staan beschreven is zeker nodig. Kleinste egelskop bloeit in Juni tot en met Augustus.

Er komen minstens 4 soorten Egelskop (Sparganium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Kleinste wordt hierboven al uitgebreid beschreven.

De naam Egelskop slaat op de (steen) vruchten van de plant die stekelig zijn en op een egel lijken.

Namen in andere talen

  • English: Least Bur-reed
  • Français: Rubanier nain
  • Deutsch: Zwerg-Igelkolben
  • Espanõl:-
  • Italiano: Coltellaccio minore
  • Svenska: Dvärgigelknopp
  • Norsk:  Små-piggknopp
  • Dansk: Spæd Pindsvineknop

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep, voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water met een bodem van zand, leem of veen. De groeiplaatsen kunnen tijdelijk droogvallen.

Groeiplaats
Moerassen (veenmoerassen), waterkanten en water (kwelsloten, laagveensloten, plassen, vijvers, nieuw gegraven of schoongemaakte sloten, leemkuilen, heidevennen, hoogveenpoeltjes en ijl begroeide oevers).

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in Noord-Brabant, Noord-Limburg en in laagveengebieden en zeer zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân, in het oosten en midden van het land en in het rivierengebied.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen. Sterk afgenomen.

Wallonië
Zeer zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
Gematigde en koudere streken op het noordelijk halfrond.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Kleinste egelskop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten