Algemeen

Niet dat ik Klimop nu zo'n opvallende plant vind die moét opgenomen worden op deze site. Ik ervaar Klimop als een echte tuinplant al is dat niet zo (Klimop is echt inheems!). De voornamenlijkste reden is dat erg veel planten qua naam verwijzen naar Hedera helix (Klimop dus) vanwege de bladvorm. Kijk maar naar bijv. Hondsdraf (Glechoma hederacea)Klimopereprijs (Veronica hederifolia) of Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus). Wat ik niet wist is dat je deze plant nog kan indelen in 3 soorten. Voor de liefhebber is tabel op de Floronsite. Het gaat dus om Hedera colchica (Kaukasische klimop) ,Hedera helix (Klimop) en Hedera hibernica (Atlantische klimop). Klimop bloeit in September tot en met December.

Verklaring Nederlandse naam

De naam Klimop behoeft geen nadere uitleg.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Klimmerblêd
  • English: Common Ivy
  • Français: Lierre grimpant
  • Deutsch: Gewöhnlicher Efeu
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Edera comune
  • Svenska: Murgröna
  • Norsk: Bergflette, Eføy
  • Dansk: Almindelig Vedbend

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Common Ivy. De herkomst van deze naam komt van het Oud Engelse Ifig, ook gerelateerd aan het Duitse Efeu. Maar de orginele betekenis van beide namen is onbekend. Het woord Common (gewoon) is hier letterlijk ter onderscheid van de Atlantische klimop (Hedera hibernica).

Voor de verspreiding van Klimop in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Lierre grimpant. Dit is een beetje rare letterlijke vertaling, "klimop klimmen".  Ik denk dat Lierre vaker word gebruikt. Het is dan de Franse benaming voor de volledige Nederlandse naam. Het dekt in elk geval de lading.

De Duitse naam is Gewöhnlicher Efeu. Zie de Engelse naam. Verder is de naam efeu een heel ingewikkeld verhaal! Zie dit screenshot van de Duitse Wikipagina over Hedera helix. 

Voor de verspreiding van Klimop in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam is mij onbekend.

De Italiaanse naam is Edera comune. Dit betekent "gewone Hedera". Dit ter onderscheid van de andere soorten `Hedera (zie paragraaf Algemeen).

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Murgröna. Natuurlijk betekent dit "muurgroen". Een letterlijke interpretatie. De Atlantische klimop heet in Zweden Storbladig murgröna en de Kaukasiche klimop Kaukasisk murgröna, dus er is wel degelijk verschil.

Voor de verspreiding van Klimop in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Bergflette of Eføy. De eerste betekent letterrlijk "berg vlecht" en het tweede woord is de Noorse benaming van Ifig of Efeu 

De Deense naam is Almindelig Vedbend. Dit betekent "gewone klimop".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot meestal beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure, vrij kalkarme tot vrij kalkrijke grond (zand, leem, mergel, klei en stenige of rotsachtige grond).

Groeiplaats
Bossen (loofbossen en parkbossen), bosranden, struwelen, houtwallen, heggen, muren, rotsen en waterkanten (afkalvende oevers van bosbeken).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland, in laagveengebieden en het noordelijk zeekleigebied, op de Waddeneilanden en in Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzamer in de Kempen. Het meest in de Leemstreek.

Wallonië
Algemeen, maar vrij zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
West-, Midden- en Zuid-Europa, Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Amerika, Australië en Nieuw-Zeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Klimop

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's