Krulzuring

Algemeen

Er komen minstens 11 Zuring (Rumex) soorten in het wild voor in Nederland en bijna alle zijn algemeen dus een goede flora is zeker nodig:

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Krul verwijst naar de lancetvormige stengelbladeren die gekruld zijn.

Deze naam is erg makkelijk te verklaren. De plant groeit voornamelijk in het veld en is familie van de Zuring. Dit duidt op de zure smaak van de plant als je deze zou eten. De zure smaak komt door de aanwezigheid van oxaalzuur in de plant. Vroeger werd de plant vanwege deze smaak in het eten verwerkt. Het vee laat de plant dus ook staan.

Namen in andere talen

  • English: Curled dock
  • Français: Grande Oseille
  • Deutsch: Wiesen-Sauerampfer
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Romice crespo
  • Svenska: Krusskräppa
  • Norsk: Engsyre
  • Dansk: Almindelig Syre

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Curled dock. Dit betekent "gekrulde dock". Het krullen slaat natuurlijk op de gekrulde bladeren van de plant. Dock is een algemene Engelse term voor de Zuringfamilie. Dock komt misschien van het Oude Engels Docce en betekent een "grove iel kruid". Maar aangezien ik dit maar 1 keer heb gelezen en deze verklaring niet echt duidt is dit woord mij nog onbekend.

Voor de verspreiding van Krulzuring in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Grande Oseille. Dit betekent "grote zuring". Een algemene naam voor deze (hybride) Zuringsoort.

De Duitse naam is Krauser ampfer. Dit betekent letterlijk "gekrulde zuring". Dus de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik niet weet welke de meest gebruikte naam is.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Romice crespo. Het woord Romice is afgeleid van het Latijnse Rumex. Dit wordt o.a. hier uitgelegd. Crespo betekend "gekroest". Dit naar aanleiding van de gegolfde stengelbladeren.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Krusskräppa. Krus betekent "gekrulde" en Kräppa betekent "zuring". Met die dubbele S betekent het "zuring met krullen".

Voor de verspreiding van Krulzuring in Zweden zie deze kaart.

De Noorse nam is Engsyre. Dit betekent "weidezuring".

De Deense naam is Almindelig Syre. Dit betekent "algemene zuring".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open of grazige plaatsen op vochtige, niet of weinig zure, voedselrijke en meestal verstoorde grond. Ook op brakke grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Heggen, bermen (verstoorde plaatsen), waterkanten (o.a. langs rivieren, sloten en meren), akkers, ruigten, waterkanten (o.a. langs greppels), ruderale plaatsen, braakliggende grond, grasland (weiland in uiterwaarden en gescheurd grasland), dijken, zeeduinen (langs duinplassen en in duinbermen die tegen verstuiving bedekt zijn met hooi of stro), ruigten op vloedmerkgordels langs de kust en ijsbaantjes.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen, maar iets minder algemeen in het oosten van de Kempen.

Wallonië
Algemeen, maar iets minder algemeen in de Hoge Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika. Nu in alle werelddelen. Het meest in gematigde en koudere streken.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Krulzuring

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's