Liggende ganzerik

Algemeen

Liggende Ganzerik is een echte rivieroever plant. Als ik het Floron verspreidingskaartje zie komt hij voornamelijk voor in het Grote rivierengebied en de zijtakken ervan. Liggende ganzerik bloeit in Juni tot en met September.

Er komen minstens 13 soorten Ganzerik (Potentilla) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Als je de Wikipagina van de plant leest staat er "Liggende ganzerik wordt 5-45 cm hoog en heeft liggende of opstijgende, niet op de knopen wortelende, afstaand behaarde, vertakte stengels.". In Heukels flora staat ongeveer een tekst met dezelfde strekking. Conclusie, Liggende is maar een naam ter onderscheid. Eigenlijk is de afwijkende vorm van het stengelblad de echte uitzondering.

Het woord Ganzerik is afgeleid van het Hoogduitse Gänserich, Het betekend mannetjes gans/eend. De plant diende waarschijnlijk als vogelvoer n.a.v. de vorm van de kroonblaadjes. Deze lijken op de poten van een gans/eend.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Lizzend sulverblêd
  • English: ?
  • Français: Potentille couchée
  • Deutsch: Niedriges Fingerkraut
  • Espanõl: ?
  • Italiano:  ?
  • Svenska: Kvarnfingerört
  • Norsk: Møllemure
  • Dansk: Lav Potentil

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is mij onbekend. Er is ook maar één waarneming in het verleden in Engeland.

De Franse naam is Potentille couchée. Dit betekent "slapende vingerkruid". Een leuke variatie op de Nederlandse naam. Alle planten van het geslacht Ganzerik (Potentilla) heten in Duitsland Fingerkraut vanwege het feit dat de stengelbladeren gelijkenis tonen met vingers.

De Duitse naam is Niedriges Fingerkraut. Dit betekent "laag vingerkruid". Dit is dus de Duitse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is mij onbekend. Er zijn enkele waarnemingen in Spanje.

De Italiaanse naam is mij onbekend. De plant komt ook nauwelijks voor in Italië 

De Zweedse naam is Kvarnfingerört. Dit betekent "molen vingerkruid". waarom het woord Molen is mij onbekend. Alle planten van het geslacht Ganzerik (Potentilla) heten in Zweden fingerört vanwege het feit dat de stengelbladeren gelijkenis tonen met vingers.

De Noorse naam is Møllemure. Mølle betekent "molen". Het is een woord dat is afgeleid uit diverse andere Scandinavische talen. De exacte betekenis voor Molen is mij onbekend.In Noorwegen heet elke Potentilla-soort Mure. Dit Mure moet niet gezien worden zoals in het Nederlandse Muur maar eerder als Kruid. Er is geen letterlijke beschrijving/herkomst voor het woord Mure. Vóór het woord Mure staat een woord dat aangeeft om welke soort het gaat. In dit geval dus Mølle.

De Deense naam is Lav Potentil. Dit betekent "lage potentilla". De Deense benaming van de wetenschappelijke naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, 's zomers droogvallende, matig voedselarme tot matig voedselrijke, soms iets zilte grond (klei en zand).

Groeiplaats
Uiterwaarden, waterkanten (open gewoeld zand en klei langs rivieroevers), afgravingen (klei- en zandgaten in het winterbed van de rivieren) en omgewerkte grond.

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in de dalen van de Rijn en zijtakken en zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en Flevoland.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam in de Kempen, de Zand- en Zandleemstreek en de Leemstreek. In 1865 voor het eerst gevonden.

Wallonië
Vroeger zeer zeldzaam in Brabant. Nu waarschijnlijk verdwenen. Na 1979 niet meer gevonden.

Wereld
Gematigde en warmere streken op het noordelijk halfrond. Noordelijk tot in Nederland. Ook in Zuid-Afrika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Liggende ganzerik

Verspreiding Liggende ganzerik

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten