Trifolium campestre 300907


Algemeen

Liggende klaver is een van de drie meest voorkomende gele Klavers. Die andere twee zij Kleine klaver (Trifolium dubium) en Hopklaver (Medicago lupulina). Dit bekend trio van klavers, Kleine-, Liggende- en Hopklaver zijn niet makkelijk uit elkaar te houden. Deze tabel van het forum van waarnemingen.nl kan uitkomst bieden. Liggende klaver bloeit al in Mei tot en met September.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Het is dan ook niet overbodig om te zeggen dat een goede flora bij deze familie best handig is.

Verklaring Nederlandse naam

Niets aan deze soort wijst erop dat dit de enige klaversoort is die laag bij de grond blijft. Dus voorlopig zie ik dat "liggende" ter onderscheid.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Túchklaver
  • English: Hop Trefoil
  • Français: Trèfle champêtre
  • Deutsch: Feld-Klee
  • Espanõl: El trébol amarillo
  • Italiano: Trifoglio campestre
  • Svenska: Jordklöver
  • Norsk: Krabbekløver
  • Dansk: Gul kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Hop Trefoil. Dit betekent "hopklaver". Een nogal verwarrende naam want de plant lijkt er niet op. Hop klaver heet in Engeland Black medick. Dus net als in vaak Nederland dient deze naam ter onderscheid van de vele andere klaversoorten.

De Franse naam is Trèfle champêtre. Dit is de Franse benaming voor de wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Feld-Klee. Dit betekend "veldklaver". De Duitse benaming van de wetenschappelijke naam.

De Spaanse naam is El trébol amarillo. El betekend "de". Trébol is de algemene Spaanse benaming voor een klaver-soort. Amarillo betekent "geel/goud". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Trifoglio campestre. Dit is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Jordklöver. Dit betekent "landklaver". Een kleine variatie op het woord Veld

De Noorse naam is Krabbekløver. Dit betekent "krabbeklaver". Waarom is mij onbekend. Misschien vanwege de typische gestreepte bloemblaadjes die niet afvallen na de bloei.

De Deense naam is Gul kløver. Dit betekent "gele klaver". Net als de Spaanse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, droge tot iets vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet of weinig bemeste, neutrale tot meestal kalkhoudende grond (zand, leem, zavel en mergel).

Groeiplaats
Bermen, langs paden, zeeduinen, grasland (schraal grasland), rivierduinen (zandduintjes langs rivieren), dijken en afgravingen (kalk- en leemgroeven).

Verspreiding

Nederland
Plaatselijk vrij algemeen in de duinen, Zeeland en het rivierengebied. Elders vrij zeldzaam.

Vlaanderen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Kempen. Het meest in de duinen.

Wallonië
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de Ardennen.

Wereld
In Europa, behalve in de meest noordelijke delen. Ook in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Liggende klaver

Verspreiding Liggende klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten