Look-zonder-look

Algemeen

De Alliaria petiolata hoort bij de Brassicaceae (Kruisbloemen) familie en het is de enige Allaria-soort die in het wild voor komt in Nederland. Look-`onder-look bloeit in April, Mei en Juni.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Dit omdat de plant, bij kneuzing, wel ruikt naar ui maar geen familie is. De Lookfamilie (Alliaceae) is een familie op zich.

Namen in andere talen

  • English: Garlic Mustard
  • Français: Alliaire, Herbe aux aulx
  • Deutsch: Knoblauchsrauke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Alliaria
  • Svenska: Löktrav
  • Norsk: Løkurt
  • Dansk: Almindelig løgkarse

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Garlic Mustard. Dit betekent "knoflook mosterd". Deze plant is familie van de Mosterd=Kruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae: beide namen zijn toegestaan) en als je het blad tussen je vingers fijnwrijft ruik je ui/knoflook. De wetenschappelijke naam voor Knoflook is Allium sativum en die van Ui is Allium cepa.

Voor de verspreiding van Look-zonder-look in Engeland zie deze kaart.

Er zijn twee Franse namen:

  1. Alliaire: Dit is de Franse benaming voor het eerste deel van de wetenschappelijke naam.
  2. Herbe aux aulx. Dit betekent "kruid van de knofloken".

De Duitse naam is Knoblauchsrauke. Dit betekent "knoflookraket". Het woord knoflook wordt o.a. bij de Engelse naam uitgelegd. Het woord Raket is omdat dit ook een koolsoort is (zie Gewone raket (Sisymbrium officinale). De naam Raket (Rauke) zou afgeleid zijn van het Franse Roquette, een wilde Kool soort.

De Spaanse naam is mij onbekend. Het aantal varianten is zo groot dat ik de meest gebruikte naam niet ken.

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Italiaanse naam is Alliaria. Dit is de Italiaanse benaming van het eerste deel van de wetenschappelijke naam.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Löktrav Lök betekent "ui/bol" en Trav betekent "draf". Waarom is mij onbekend.

Voor de verspreiding van Look-zonder-look in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Løkurt. Løk betekent "ui". Ört/eurt/urt is de Scandinavische term voor "kruid", dus uikruid.

De Deense naam is Almindelig løgkarse. Dit betekent "algemene ui raket", dus hetzelfde als de Duitse naam.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak kalkhoudende, losse, meestal zandige grond (zand, leem, zavel).

Groeiplaats
Heggen, bosranden, struwelen, hakhoutbosjes, houtwallen (voedselrijke zomen), bossen (loofbossen, parkbossen en langs boswegen), halfbeschaduwde bermen, ruderale plaatsen en waterkanten (bosbeekoevers).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in het noordoosten en in Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen, maar wat minder algemeen in de Kempen.

Wallonië
Plaatselijk algemeen, maar grotendeels ontbrekend op de zure bodems van de Ardennen.

Wereld
In het grootste deel van Europa, in Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Planten in het nieuws

Look-zonder-look en stikstof.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Look-zonder-look

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's