Maarts viooltje

Algemeen

Maarts viooltje is inheems (hij komt hier van origine voor) . De plant komt in het wild voor van West-Europa tot de Kaukasus en Koerdistan. Maar dit viooltje wordt ook veelvuldig gekweekt als sierplant en voor de parfumindustrie. Dit verklaart de vele gele stippen op het Floron verspreidingskaartje.

In vele oude kruidenboeken staat het Maarts viooltje bekend als genezend kruid. O.a. in 

En heel verassend Maarts viooltje bloeit in........Maart (en April en Mei).

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) voor in Nederland:

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse verklaring

Maarts omdat dit viooltje simpelweg in Maart bloeit (soms ook stiekem eerder). Dat "tje" is inderdaad waar. Het is heel erg klein maar erg mooi (zoals de foto's laten zien).

Viola (Latijn) betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje.

Namen in andere talen

  • English: Sweet Violet
  • Français: Violette odorante
  • Deutsch: Märzveilchen
  • Espanõl: Violeta de jardín
  • Italiano:Viola mammola
  • Svenska: Luktviol
  • Norsk: Luktviol
  • Dansk: Marts-Viol

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Sweet Violet. Dit betekent "zoet viooltje". Natuurlijk wordt hier niet de smaak (bloemen worden nog wel eens gegeten) van het viooltje zelf bedoeld maar de geur er van. Deze geur is wel erg subtiel. Niet alle mensen ruiken het.

Voor de verspreiding van Maarts viooltje in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Violette odorante. Dit is de Franse benaming voor de volledige wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Märzveilchen. Dit is de Duitse benaming voor de Nederlandse naam.

De Italiaanse naam is Viola mammola. Dit beteket "Maarts viooltje", dus gelijk aan de Nederlandse naam. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is Luktviol. Dit betekent "geurviooltje".

Voor de verspreiding van Maarts viooltje in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Marts-Viol. Dit betekent weer "Maarts viooltje".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Meestal licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, losse, luchtige, humeuze, neutrale tot kalkrijke grond (zand, leem, zavel, klei en löss).

Groeiplaats
Heggen, bosranden, hakhout, struwelen, bossen (loofbossen, landgoedbossen en parkbossen), langs holle wegen, bermen, begraafplaatsen, stadswallen, aan de voet van hellingen en rivierduinbosjes.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het rivierengebied, in Zeeland, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in stedelijke gebieden. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Ook als stinsenplant.

Vlaanderen
Vrij algemeen in de Duinen, de Leemstreek, langs de Maas en in de Voerstreek. Elders zeldzamer.

Wallonië
Vrij algemeen in Brabant, het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen). Elders zeldzamer.

Wereld
In Europa, behalve in het meest noordelijke deel. Ook in Zuidwest-Azië en Noordwest-Afrika. Elders ingeburgerd.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Maarts viooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's