Melganzenvoet

Algemeen

Deze plant is een echte pionier. Overal waar gerommeld wordt in de grond duikt o.a. deze plant als eerste op. Mede hierdoor wordt Melganzevoet gezien als een lastig onkruid. Vroeger dacht men daar wel anders over, zie de verklaring van de Nedrlandse naam. Melganzevoet bloeit in Juli tot en met September.

Er komen minstens 5 Blitum soorten in het wild voor in Nederland:

 • Brave hendrik (Blitum bonus-henricus) - zeer zeldzaam
 • Kleine majer (Amaranthus blitum) - algemeen
 • Melgazenvoet (Chenopodium album) - algemeen
 • Rode aardbeispinazie (Chenopodium foliosum/Blitum virgatum) - zeldzaam
 • Trosaardbeispinazie (Blitum capitatum) - zeer zeldzaam

Verklaring Nederlandse naam

Het woord Mel komt van "meel". Vroeger werden de bloemknoppen tot o.a. meel vermalen.

De onderste stengelbladeren hebben de vorm van een ganzenpootje. Ik zei specifiek de onderste stengelbladeren want de bovenste bladeren zijn spiesvormig.

Namen in andere talen

 • English: Fat-hen
 • Français: Chénopode blanc
 • Deutsch: Weißer Gänsefuß
 • Espanõl: Agenicio
 • Italiano: Chenopodio bianco
 • Svenska: Svinmålla
 • Norsk: Meldestokk
 • Dansk: Hvidmelet gåsefod

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, open plaatsen (pioniervegetaties) op vrij droge tot vochtige, zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak vrij kalkarme, omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Akkers (vooral hakvruchtakkers), braakliggende grond, omgewerkte grond, boerenerven, mesthopen, bermen (omgewerkte plekken), ruigten, puin, waterkanten (open plekken aan oevers), kapvlakten, ruderale plaatsen, plantsoenen, rozenperken, bouwterreinen, opgespoten grond en gronddepots.

Verspreiding

Nederland
Zeer algemeen.

Vlaanderen
Zeer algemeen.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
In alle werelddelen, maar zeer zeldzaam in de landen bij de evenaar.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Melgazenvoet

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's