Melige toorts

Algemeen

Melige toorts is net iets zeldzamer dan zijn witte broertje/zusje Mottenkruid (Verbascum blattaria). En ik schrijf witte maar.......zowel Melige toorts als Mottenkruid kunnen ook gele bloemen hebben. Gelukkig zijn er ook andere verschillen dus Melige toorts is echt wel te onderscheiden van andere Verbascum soorten. Melige toorts bloeit in Juni tot en met Oktober.

Er komen minstens 6 soorten Verbascum soorten in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Nog een verschil met andere Toortsen heeft met de naam te maken. Het "melige" van de Melige toorts bevindt zich onder het stengelblad. Aan de onderzijde van dit blad heeft melige (grijsachtig viltig) indruk door de fijne aanwezige sterharen. Het "vilt" verdwijnt in de loop van het seizoen.

Met Toorts wordt het uiterlijk van de hele plant bedoeld. Vroeger werd de plant ook gebruikt als kaars/toorts zoals beschreven bij die andere Toorts, de Stalkaars (Verbascum densiflorum).

Namen in andere talen

  • English: White Mullein
  • Français: Molène lychnide
  • Deutsch: Mehlige Königskerze
  • Espanõl: Candelera
  • Italiano: Verbasco licnite
  • Svenska: Grenigt kungsljus
  • Norsk: Mjølkongslys
  • Dansk: Bleg Kongelys

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, warme, open tot grazige, warme plaatsen op droge tot matig droge, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkrijke grond (zand, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Heggen, struwelen, bosranden (kalkrijke zomen), kapvlakten, rotsachtige plaatsen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), grasland (kalkgrasland), bermen, omgewerkte grond, opgespoten grond, steile, stenige kalkhellingen en zeeduinen.

Verspreiding

Nederland
Zeldzaam in de duinen bij Haarlem, het Gelderse rivierengebied, Zuid-Limburg en op enkele stationsterreinen.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam, o.a. bij Turnhout.

Wallonië
Vrij zeldzaam in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen). Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
In West-Azië, Noord-Afrika en Zuid-, Oost- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Nederland en Zuid-Engeland. Verder noordelijk hier en daar ingeburgerd.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding Melige toorts

Verspreiding Melige toorts

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten