Viola persicifolia inflorescence (02)


Algemeen

Ondanks dat het Melkviooltje van nature voorkomt in Europa en Siberië en staat toch op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en is sterk afgenomen. Hij komt alleen op een paar in Nederland nog voor. Melkviooltje bloeit alleen in Mei en Juni.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Viooltje komt van Viola (Latijn) en betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje. Behalve hier dus! Het bloemetje is (melk) wit. De bloem is eerst melkwit met een blauwige weerschijn, later verkleurend naar bleekblauwe bloemen.

Namen in andere talen

  • English: Fen Violet
  • Français: Violette à feuilles de pêcher
  • Deutsch: Graben-Veilchen
  • Espanõl: -
  • Italiano: -
  • Svenska: Strandviol
  • Norsk: Bleikfio
  • Dansk: Rank Viol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselarme, zwak zure grond (venig zand, venig leem en kleiig veen).

Groeiplaats
Grasland (langs greppels in blauwgrasland), grasland (blauwgrasland), moerassen (moerassig veen), waterkanten (langs regelmatig geschoonde sloten), uiterwaarden, laagten in kalkgebieden en aan de rand van natte heide.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in laagveengebieden in Fryslân, in de Alblasserwaard, in de Gelderse Vallei, in Salland en in de Achterhoek.

Vlaanderen
Vroeger zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In Europa en Siberië. In heel West-Europa zeer zeldzaam geworden.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

VerspreidingMelkviooltje

Verspreiding Melkviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten