Viola persicifolia inflorescence (02)


Algemeen

Ondanks dat het Melkviooltje van nature voorkomt in Europa en Siberië en staat toch op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en is sterk afgenomen. Hij komt alleen op een paar in Nederland nog voor. Melkviooltje bloeit alleen in Mei en Juni.

Er komen minstens 12 soorten Viooltjes (Viola) voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Viooltje komt van Viola (Latijn) en betekent "violet". Dit natuurlijk vanwege de violet/blauwe kleur van het bloemetje. Behalve hier dus! Het bloemetje is (melk) wit. De bloem is eerst melkwit met een blauwige weerschijn, later verkleurend naar bleekblauwe bloemen.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Molkefioeltsje
  • English: Fen Violet
  • Français: Violette à feuilles de pêcher
  • Deutsch: Graben-Veilchen
  • Espanõl: ?
  • Italiano: ?
  • Svenska: Strandviol
  • Norsk: Bleikfio
  • Dansk: Rank Viol

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Fen Violet. Dit betekent "ven/veen/moeras". Dit verwijst naar het feit dat dit (ook in Engeland) zeer zeldzame viooltje de voorkeur geeft aan een vochtige bodem.

De Franse naam is Violette à feuilles de pêcher. Dit betekent "viooltje met bladeren zoals de perzikboom". Dit verwijst naar de tweede wetenschappelijke naam.

De Duitse naam is Graben-Veilchen. Dit betekent "gracht/sloot/greppel". Een opvallende verwijzing naar een vochtige bodem.

De Spaanse naam is mij onbekend. De plant komt ook niet of nauwelijks voor in Spanje.

De Italiaanse naam is mij onbekend. De plant komt ook niet of nauwelijks voor in Italië.

De Zweedse naam is Strandviol. Dit betekent "strandviooltje". Dit verwijst naar de voorkeur voor een vochtige bodem. Strand is in de Zweedse taal minder synoniem voor Zout water als bij ons

De Noorse naam is Bleikfiol. Dit betekent "bleek viooltje". Dus niet oogverblindend wit maar melkwit/bleek net als de Nederlandse naan.

De Deense naam is Rank Viol. Dit betekent "rechtopstaand viooltje". Rank komt van het Noorse Rakkr dat "recht" betekent. Ik kon niks vinden dat ook maar iets te maken heeft met Recht of Rechtopstaand. Dus waarschijnlijk is deze naam ter onderscheid van ander soorten uit het Viooltjes-geslacht. Overigens is Melkviooltje ook zeer zeldzaam in Denemarken.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselarme, zwak zure grond (venig zand, venig leem en kleiig veen).

Groeiplaats
Grasland (langs greppels in blauwgrasland), grasland (blauwgrasland), moerassen (moerassig veen), waterkanten (langs regelmatig geschoonde sloten), uiterwaarden, laagten in kalkgebieden en aan de rand van natte heide.

Verspreiding

Nederland
Zeer zeldzaam in laagveengebieden in Fryslân, in de Alblasserwaard, in de Gelderse Vallei, in Salland en in de Achterhoek.

Vlaanderen
Vroeger zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Wallonië
Niet in Wallonië.

Wereld
In Europa en Siberië. In heel West-Europa zeer zeldzaam geworden.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

VerspreidingMelkviooltje

Verspreiding Melkviooltje

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten